ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Selim Tezcan

Anahtar Kelimeler: İsrail, tarih ders kitapları, Osmanlı İmparatorluğu, Filistin, Siyonizm, Aliya

Özet

1948'den itibaren basılan İsrail tarih ders kitapları, Osmanlı yönetiminin Siyonistlerle ilişkileri ve Filistin Yahudilerine karşı politikaları üzerinde detaylı olarak durmaktadır. Osmanlıların Filistin'deki Yahudi iskânına karşıtlıkları açıklanırken bölgede yeni bir gayrı-Müslim çoğunluğunun ortaya çıkacağı ve daha önce Balkanlarda olduğu gibi özerklik veya bağımsızlık isteyebileceği yönündeki endişeleri teslim edilmektedir. Ancak Cemal Paşa'nın I. Dünya Savaşı sırasında Filistin Yahudilerine karşı izlediği politikalar sert bir şekilde eleştirilmektedir. Kitaplar Filistin'deki Yahudi cemaatinin çoğunluğunun Osmanlı yönetimine sadık kaldığını kabul etseler de bunu yönetimin şiddetli bir misillemede bulunacağından duydukları korkuyla açıklamaktadır. Nili örgütü ile İbrani Bölüklerinin Britanya yanlısı faaliyetleri ise cemaatin geleceği için doğru yönde yapılmış bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.