ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Vladimir Shelestin1, Alexandre Nemirovsky2, Anastasia Iasenovskaia3

1Lomonosov Moscow State University, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Department of Ancient Orient, Moscow/RUSSIA
2Lomonosov Moscow State University, Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Department of Comparative Studies of Ancient Civilizations; National Research University Higher School of Economics, Faculty of Humanities, Moscow/ RUSSIA
3Lomonosov Moscow State University, Pushkin State Museum of Fine Arts, Department of the Ancient Orient, Moscow/RUSSIA,

Anahtar Kelimeler: Geç Hitit kabartmaları, Malatya-Arslantepe, Kültepe, yılan dövüşü, Fırtına Tanrısı.

Özet

Bu çalışma, MÖ 2. binyıl Anadolu’suna ait yılan dövüşü motiflerini Moskova’daki Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’nde yer alan Kültepe’den bir Eski Asur baskı mührü (I 2 б 1591) üzerindeki yılan dövüşü sahnesi ile yakın zamanda keşfedilen benzer bir kompozisyonun ışığında yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kültepe Mührü yanı sıra Malatya Kabartması H’deki (Ortostat AMM 12250) ünlü betim ile İlluyanka ve Hedammu mitolojisi, kahramanı, canavarı ve dövüş sahnesini betimleme açısından çeşitli kriterlere göre birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar her ne kadar Malatya Kabartması H’yi İlluyanka mitinin olay örgüsünü temsil ediyor olarak görüyor olsa da Puşkin Müzesi mühründeki ejderha öldürme sahnesinin keşfi, yeniden analiz edilmesi için zemin sağlamaktadır. Anadolu kaynaklı betimli anıtlarda kahraman, yazılı olanlardan farklı olarak tek başına hareket ederken betimlenir ve yine ejderhaların çoğunun ön pençeleri vardır.

Mücadele ikonografide bir yakın dövüş sahnesi olarak gösterilirken, anlatılarda yakın dövüşün yılana daha fazla avantaj sağladığı görülüyor. Malatya Kabartması ile Puşkin Müzesi mührünün kompozisyon benzerliği genel olarak ortaya konulduğu gibi detaylarda da somut olarak gösterilmiştir. Bu durum, Geç Hitit ejderha öldürme imgesinin ve olay örgüsünün gelişimini Eski Hitit Dönemi’ne kadar izlememize (Puşkin Müzesi I 2 б 1591’deki Eski Asur mührüne benzer özelliklerin yansıtıldığı ortostat AMM 12250’de tasvir edildiği şekliyle ejderha öldürme motifinin kökleri, en azından MÖ 18. yüzyıla kadar uzanır) ve Malatya Kabartma H için bazı yorumlama problemlerini çözmemize imkân tanır. (Canavar başlarının sayısı, kahraman figürüne kadar uzanan canavar gövde parçalarının tanımlanması, hançerin olası rolü, vb.)