ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ayşegül Aykurt1, Nurperi Ayengin2

1Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/ TÜRKİYE
2Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Düzce/ TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Karain Mağarası, Orta Kalkolitik Dönem, seramik.

Özet

Karain Mağarası’nın B gözünde yapılan çalışmalarda H I-IV katmanlarında Kalkolitik Çağ’a tarihlenen seramik örnekleri ele geçmiştir. Çağın erken, orta ve geç dönemlerini içeren örneklerinin mağaranın dip kenarlarında, özellikle H I-III katmanlarında, oldukça karışık durumda olduğu gözlenmiştir. Bu makale kapsamında söz konusu karışık malzeme içinde yer alan Orta Kalkolitik Dönem’e tarihlenen karakteristik seramik örnekleri değerlendirilmiştir. Seramik örnekleri içinde yer alan sepet kulplu ve mantar başlı saplı çanaklar ile mahmuzlu kulplara sahip çömlekler, Troas’tan Likya bölgesine kadar uzanan ortak seramik kültürünün ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kültür bölgesinde yer alan Malkaya Mağarası, Tavabaşı Aşağı Mağarası ile birlikte Karain Mağarası, bölgede Orta Kalkolitik Dönem’e sadece höyük yerleşimlerinin olmadığını, aynı kültür materyallerini kullanan mağara yerleşimlerinin de olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Bunun yanı sıra B gözünde bulunan seramik ve diğer buluntular birlikte değerlendirildiğinde; mağaranın mevsimlik olarak kullanılmadığı, Troas’tan Likya bölgesine kadar uzanan ortak kültürel materyallere sahip, ancak farklı yaşam biçimini tercih etmiş insanlar tarafından sürekli bir yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülmüştür.

Teşekkür

* Karain Mağarası B gözünde ele geçen seramik örnekler üzerinde çalışmamıza izin veren ve Ankara Üniversitesi’nde yer alan Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı laboratuvarında çalışmamıza olanak sağlayan hocamız Prof. Dr. Işın Yalçınkaya şükranlarımızı sunarız. Yanı sıra laboratuvar çalışmaları sırasında her anlamda yardımlarını esirgemeyen ve çalışmalarımızı destekleyen hocamız Prof. Dr. Harun Taşkıran’a ve dostumuz Prof. Dr. Kadriye Özçelik’e de çok teşekkür ederiz.