ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Sema Yılmaz Genç1, Hassan Syed2

1Kocaeli University, Department of Marketing and Advertising, Kocaeli/TURKEY
2BPP University, Islamic Finance Law, London/UNITED KINGDOM

Anahtar Kelimeler: Medici Bankası, Orta Çağ Avrupası, İbn Rüşd, İbn-i Sina

Özet

Avrupa Rönesansı'nın tarihi birçok farklı şekilde yazılmıştır. Dünya tarihinde Orta Çağ’dan Rönesans dönemine geçiş, imparatorluklar ve insan doğası arasındaki çatışmaları yansıtmaktadır. Çağdaş bilim adamlarının, tarihsel dönemde gerçekte neyin meydana geldiğine dair kendi görüşlerini yansıtabilecekleri ve oluş-turabilecekleri çeşitli türde tarih yazımı vardır. Medici ailesinin en önemli rolü, onların İtalya’nın Floransa şehrindeki Medici Bankası’nda yönetme sanatına tanıklık eden Avrupa tarihinin, yeni çağında ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, Yunan-Aristoteles felsefesinin Rönesans Avrupası’na aktarımında İslam-Arap bilim adamlarının etkisine ilişkin bakış açısını ele almaktadır. Bu görüş, giderek daha fazla sorgulanır ve araştırılır hale gelmektedir. İbn Rüşd ve İbn-i Sina gibi İslam-Arap alimleri salt tarih yazıcıları değillerdi. Arapça ve Farsça yazılmış tarihi hazinelerin daha iyi tercüme edilmesi; İslam'ın altın çağı sırasında İslam-Arap alimlerinin, Rönesans Avrupası’nın ideolojik şekillenmesinde köklü değişiklikler yapan, dünya çapında kabul gören edebi devlet olduklarını ortaya koymaktadır.