ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Süleyman Hati̇poğlu

M. Kemal Üniversitesi, Fen. Ed. Fakültesi. Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, Çukurova, Fransız-Ermeni İşbirliği, 1918-1921

Özet

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi'ni takip eden günlerde Türk yurdu yer yer işgallere uğrarken Çukurova yöresi de 1918 yılının Kasım ve Aralık aylarında Fransız ve İngiliz ortak işgaline uğramıştı. Çukurova bölgesi, ortak bir işgale uğramasına rağmen, bu bölgede İngilizlerle Fransızlar arasında nüfuz yönünden siyasi bir çekişme kendini gösteriyordu. Fransa, İngiltere üzerinde yaptığı baskıdan başarıyla çıkacak, Suriye ve Kilikya bölgesini kendi nüfuzu altına alacaktı.