ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Erhan Öztepe

Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Smintheion, Toprak Heykelcik, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Kazı

Özet

1980 yılından bugüne Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gülpınar Beldesi sınırları içerisinde yer alan Apollon Smintheus kutsal alanında sürdürülmekte olan kazılarda iki ayrı alandan küçük bir grup oluşturacak sayı da pişmiş toprak heykelcik ele geçmiştir. Eserlerin bir bölümü 1986 yılı kazı sezonunda Apollon Tapınağı'nın güneydoğusunda yer alan bir alanda sürdürülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Gülpınar Beldesi sakinlerinden Hilmi Özak'a ait tarlada yürütülen çalışmalar sırasında geç Roma veya erken Bizans dönemine tarihlendirilebilecek bir yapı kalıntısına rastlanılmıştır.