NEMİKA ALTAN

Arkeolog, Ankara Arkeoloji Müzesi

Özet

Burada konu olarak seçtiğimiz eserler, Ankara Arkeoloji Müzesi kurulalıdan beri kaledeki müze deposunda durmakta idi. Bu eserler depoda 1965 senesine kadar muhafaza edilmiş, bu tarihten sonra üzerlerinde çalışmak amacı ile müze avlusuna nakledilmişlerdir. Bahsi geçen iki adet kireç taşından erkek büstünün bir tanesi kitabesinden de anlaşılacağı üzere (mezar steli) olarak kullanılmıştır. Diğeri ise, kireç taşından olup karnına kadar kısmını ihtiva eden bir erkek büstüdür. Üçüncü eser ise, muhtemelen mermer bir heykelden kopmuş olup genç bir erkeğe ait bir baştır. Müzeye nereden ne zaman ve kimin tarafından, nasıl bir yolla geldiği bilinmeyen bu eserleri burada sırasıyla tanıtmaya çalışacağız.