ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Veli Köse

Anahtar Kelimeler: Miken, akülturasyon, Lykia, göç, kültür

Özet

Bu çalışmada, antik kaynaklar ve bazı araştırmacılar tarafından daha evvelce teklif edilen, Anadolu'ya gerçekleştiği iddia edilen Miken göç akınlarının, arkeolojik veriler ele alındığında aslında var olmadığı; model olarak, Pers egemenliği altındaki Lykia'lıların arkeolojik kültürel materyalleri incelenip sonuçlar karşılaştırıldığında: her iki farklı dönem ve farklı kültür etkileşimi olmasına rağmen etkileyen ve etkilenen kültürlerin benzer politik, sosyolojik ve ekonomik davranışlar ve özellikler gösterdiği, ve bu kültürel etkilenimin bir Akülturasyon süreci ve derecesi ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.