ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Abdullah Mesut Ağır

Anahtar Kelimeler: Memlûklar, Sûk, Kahire, el-Kasaba, Bâb ez-Zuveyle, Sûk eş-Şemmâ‘în, Suveyka

Özet

Bu çalışmada Memlûklar dönemi Kahire pazarları el-Makrîzî'nin el-Hıtat adlı eserindeki veriler ışığında incelenmektedir. Memlûklar devrinde kurulanların yanısıra ticari faaliyetler selefleri Fatimiler ve Eyyubiler zamanından kalma pazarlarda da devem etmekteydi. Pazar yerlerinin ekserisi kuzeydeki Bâb el-Futûh ve güneydeki Bâb ez-Zuveyle arasında bulunan ve bu süreçte ülkenin ticaret merkezi durumunda olan el-Kasaba'da yer ediyordu. El-Kasaba, günümüzde el-Mu'izz Caddesi olup, bu ad Fatimi Halifesi el-Mu'izz li-Dinillah'tan gelmektedir (341-364/953-975). Bilhassa, Memlûkların ikinci devresine tesadüf eden 15. yüzyıldaki ekonomik ve sosyal gerileme iç pazarlardaki istikrarı da etkilemiş, bu koşullara bağlı olarak da pazarların pek çoğu ortadan kalmıştır.