ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Thomas Zımmermann

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Türkiye, Kalkolitik Çağ, Neolitik Çağ, Eneolitik Çağ, Tunç Çağı, Bakır Çağı, Hititler, Arkeoloji, Tarih

Özet

"Im Zwielicht einer unvordenkbaren Vergangenheit unsicher tastend" - "Bilinmeyen geçmişin alacakaranlığında aranmak": Heinrich Schliemann'ın 1881'deki "Ilios" kitabında yer alan bu sözü, kısa bir cümlede, kanıtları çağdaşı yazılı kaynaklarla karşılaştıramadan, yalnızca sessiz artifaktları yorumlamalarımıza bağlı prehistorik araştırmalardaki engelleri çok iyi açıklar. Bununla birlikte, tüm kültürel değişiklikleri, buluşları ve felaketleriyle, bu "bilinmeyen geçmişi" aydınlatmak için farklı prehistorik çağlardaki araştırmalar geçen yüzyılda farklı bir adımla ilerledi.