ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ayşegül Aykurt, Hayat Erkanal

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na Geçiş evresi, Seramik fırını

Özet

Bu makalenin konusunu, Liman Tepe'nin Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş evresine tarihlenen tabakasında açığa çıkartılan seramik fırını ve buluntuları oluşturmaktadır. Söz konusu seramik fırını Batı Anadolu sahil kesiminde bilinen en erken örneklerden biri olması bakımından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra seramik fırınının enkazı içinde bulunan yerel seramik, bölgenin Orta Anadolu kültürleri ile erken dönemlerde başlayan ilişkilerinin devam ettiğini göstermektedir. Batı Anadolu'da çok az merkezde tespit edilen Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş evresi ise Liman Tepe'de kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve bölgenin kronolojisinin oluşumuna da önemli katkılar sağlamaktadır.