ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

M. Türker Acaroğlu

Emekli Derleme Müdürü

Anahtar Kelimeler: Gagauzlar, Anadolu Selçuklu, Türk Kavimleri, Tarih

Özet

Gagauzların kökeni sorunu, öteden beri tartışmalara neden olmuştur. Kimileri olanları Anadolu Selçuklularının torunları saymış, kimileri de daha önce Karadeniz'in kuzey kıyılarından gelen eski Türk kavimlerinin kalıntısı olarak görmüştür. Bu iki kuramdan hangisi daha doğru, acaba?