ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Akın Temür

Anahtar Kelimeler: Samsun, Amisos, Mezar Steli, Klasik Dönem

Özet

Yunan sanatında görülen mezar stelleri farklı bölge ve dönemlerde kendine özgü şekilleriyle, farklı tipolojik özellikler gösterse de birçoğu Attika mezar stelleri geleneğini devam ettirir. Bunun yanında Anadolu'da İon heykeltıraşlık okullarının etkisi de açık bir şekilde kendini gösterir. Çalışmaya konu olan stelde bu etkilerin en iyi şekilde izlendiği örneklerden biridir. Bu kapsamda stel benzerleriyle karşılaştırılarak, üzerindeki figürlerin stilistik ve tipolojik incelemelerinden yola çıkarak, tarihlendirmeye çalışılmıştır.