ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Leman Ergenç

Anahtar Kelimeler: Bâbıâli, Bulgar, Diplomat, 1784, II. Mahmut, Osmanlı İmparatorluğu

Özet

1784 yılında doğan II. Mahmut, I. Abdülhamid'in oğludur. Diğer Osmanlı şehzadeleri gibi dünya ve padişahlık hakkında öğretilmesi gereken mistik bilgiler ona da öğretilmiştir. Bu bilgiler yanında II. Mahmut "... amcası Selim III - ten Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu kötü durumu, bu imparatorluğu yıkılmadan kurtarmak için yapılması gereken ıslahatın yapısını ve karakterini öğrendi".