ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Sedat Erkut

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler: Çivi yazısı, Hitit, Tablet, Kazı, Anadolu

Özet

Anadolu ve onun güneyinde hemen hepsi bilimsel kazılarda ele geçmiş, Hititlere ait tabletlere ilişkin bilgiler makaledeki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir.