ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Saadettin Gömeç

A.Ü. DTCF. Tarih Bölümü

Anahtar Kelimeler: Kök Türkçe, Boy, Kavim, Azlar, Uygurlar, Alanlar, Türkler

Özet

Kök Türk ve Uygur devri kitabelerinde sıkça geçen Azlar, ilim adamlarınca bugüne kadar genellikle, Çin kaynaklarında An-ts'ai ve A-lan-lio şeklinde transkripsiyon edilen kavim ile eş tutulmuşlardır. Alanlar ile birleştirilen Azlar konusunda yapılan araştırmaların hiçbiri, onların da bir Türk boyu olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmamıştır. İlk defa tarafımızdan, Kök Türkçe kaynaklarda bir etnik ad olarak geçen Azların, Türk boylarından biri olabileceği fikri ileri sürülecektir.