ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Zehra Bilgegil

Anahtar Kelimeler: Hârezm-şahlar Devleti, Raşid Al-Din Vatvât, Kâtip Çelebi, Tarih

Özet

Hârezm-şahlar Devleti'nin kuruluş ve yükselme devrinde yaşayan; zamanının büyük edip şairi sayılan Râşid Al-Din Muhammed b. Muhammed b. Abd-al-Celil al-Ömeri al-Vatvat'ın, Abkâr al-afkâr fi'r-resâil va'l-aş'âr isimli eserinin yeni bir nüshası elimizde bulunmaktadır. Kitabın bilinen diğer nüshalarına karşılık, bizdeki nüsha tam bir nüsha mahiyetini arzetmektedir.