ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

M. Hüdai Şentürk

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kuruluş Devri, Rumeli, İskân Siyâseti, Anadolu

Özet

Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde yayılışı ve yerleşmesini açıklayan tarihî gerçeklerden biri, bunun bilhassa ekonomik-demografik bir baskı neticesi olduğu ve yoğun bir Türk göç ve iskân hareketi ile birlikte yürüdüğüdür. Bu vâkıanın en ilginç örneklerini Rumeli fütûhâtı sırasında görmekteyiz.