ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Süleyman Özkan

Anahtar Kelimeler: Beyşehir, Konya Arkeoloji Müzesi, Küçük Hüyük, Anadolu

Özet

Konya Arkeoloji Müzesi'ne, 1987 yılında, Beyşehir'in 35 km. batısında bulunan Çavuş kasabasından bazı medenî eserler gelmiştir. Bu eserler üzerinde çalıştığımız sırada, buluntu bölgesinde araştırmalarda bulunduk. Öğrendiğimize göre eserler kasabanın 250 m. kadar güneyindeki Küçük Hüyük'te toplu halde ele geçmişlerdir.