ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mustafa Zeki Terzi

Anahtar Kelimeler: Abbâsîler, Kara Ordusu, Merkezi İdare, İslam

Özet

Abbasi Devleti'nin askeri teşkilatı içerisinde, kara ordusunun merkezi idaresi ve hizmet sınıfları önemli bir yer tutmaktadır. Bu makalemizde biz, bu ordunun başkentte ve taşradaki merkezlerinde tutulan kayıtlardan ve sınıflarından bahsedeceğiz. "Askeri daire" de diyebileceğimiz Divânü'l-Ceyş işte bu ordu idaresini üstlenen ve bununla ilgili işleri yürüten makamın adıdır. Asıl konuya girmeden önce, ordu idaresinin Abbasilerden önceki dönemlerde nasıl yürütüldüğünü belirtmenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.