Abbâsî Kara Ordusunun Merkezî İdaresi ve Sınıfları
Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205, Sayfa 1527-1538
Mustafa Zeki Terzi

Yukarıdaki kodu giriniz.