ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hamza Eroğlu

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Devletçilik, Türk, Türkiye, Türk İnkılabı, Tarih

Özet

Devletçilik, Türkiye'nin toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ve gelişmesine olanak kazandıran bir politik uygulamadır. Devletçilik bir politik uygulama ve yöntem olarak Türk toplumunun gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Bu binanın temelinde uzak görüşü, fikir ve ideali ile Atatürk vardır.