ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Aygen Erdentuğ

A.C.D.T.C.F. Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Yard. Doç.)

Anahtar Kelimeler: Kültür, Antropoloji, Arkeoloji, İnsan, Tarih

Özet

İnsanoğlunu diğer yaratıklardan ayıran önemli özelliklerden biri, onun her türlü ekolojik ortama uyum sağlayarak varlığını yüzyıllar boyunca sürdürebilmiş olmasıdır. Bunda, insanın, "kültür yaratıcı bir varlık" olma özelliği sonucu, tabiî ekosistemlere ek olarak sunî olanlarını yaratabilmiş olmasının tartışmasız bir rolü vardır. Şöyle ki, insan hayatı, belirli bir tabiî çevre (habitat)'deki sosyal ortamda geçer; bu sosyal ortam ise insanoğlunun eseridir. Bu bakımdan, "çevre" nin insan tarafından yaratılan kısmına "kültür" denilmektedir.