ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Thomas D. Goodrıch

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Tarih-i Hind-i Garbi, Columbus, Pizarro, XVI. Yüzyıl

Özet

İtalya'nın ve Kutsal Roma İmparatorluğunun doğusunda, Yeni Dünya hakkında ilk kitabın, yaklaşık 1580'lerde İstanbul'da yazılıp çoğaltıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitap, bugün Tarih-i Hind-i Garbî adı ile tanınmaktadır. Yüz yaprak kadar olan eser, henüz, kimliği kesin olarak belirlenmemiş bir yazar tarafından kaleme alınmış Columbus'dan Pizarro'ya, yapılan keşifler ve fetihlerin olağanüstü öykülerini anlatmaktadır.