ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İsmet Kayaoğlu

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı, Kültürel Yapı, Tahrir Defteri, Tarih

Özet

Osmanlı Devletinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı için Tahrir Defterlerinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu defterlerden ancak birkaçı yayınlanmıştır. Sayın yayınlayanlar bunların isimlerini anıyorlar. Bu kez ele alınan ve Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan 142 numarada kayıtlı Defter, latin harflerle yayın dünyasına katılmakla, Osmanlı tarihçilerine ve diğer kültür tarihi araştırıcılarına ham malzemeyi olduğu gibi sunmaktadır.