ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

A. Hilmi Ergeneli

Anahtar Kelimeler: Ayvalık Savunması, 1919, Kuvâ-yi Milliye, Tarih

Özet

Bu anılar, 1919 yılında Balıkesir Mutasarrıfı olan babam Ahmet Hilmi (Ergeneli) tarafından yazılmış olup 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra Balıkesir Müstakil Mutasarrıflığına bağlı bir kaymakamlık olan Ayvalık'ın da işgal edilmek istenmesi üzerine yapılan savunma ve kurulan Kuvvayı Milliye teşkilatı ile ilgilidir.