ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Müjgân Cunbur

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, 17-20 Ağustos 1983, Tıp, Türkler, Tarih

Özet

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in sürekli emirleri gereğince, her yıl 17-25 Ağustos tarihleri arası. Türkiye'de İbn Sînâ Haftası olarak kutlanmaya başlamıştır. İbn Sînâ Haftasının amacı büyük Türk tıp üstadı, filozofu ve bilgininin anısını yaşatmak, bu büyük insanı genç nesillere tanıtmaktır.