ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İsmail Parlatır

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Türkler, Orta Çağ, Kölelik, Avrupa, Tarih

Özet

İnsanlık kadar eski bir geçmişi olan kölelik, bir insanın bütün varlığı ile bir başkasının tasarrufunda bulunmasıdır. Önceleri savaş esirliği ile ortaya çıkan, beslenen ve sosyal hayata yerleşen kölelik kurumu, zamanla toprağa bağlı kölelik, toplu kölelik ve ev içi hizmeti köleliği biçiminde geniş bir kullanım alanını içine aldı. Bu yapısıyla da yüzyıllar boyu varlığını korudu ve sürdürdü.