Anahtar Kelimeler: Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Vefat, Basın

Özet

Haber, Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal'ın vefatı üzerine basından seçilen derlemelerden oluşmaktadır.