ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Vefat, Başsağlığı

Sayın Uluğ İğdemir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Genel Başkan Sayın Prof. Dr. Enver Ziya Karal’ın ölüm haberini büyük üzüntü ile almış bulunuyorum.

Enver Ziya Karal, gerçek Atatürkçülüğün timsali olan büyük bir insandı. Modern tarih bilimi alanındaki mümtaz kişiliği yanında, Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolundaki öncülüğü Türk aydınına ışık tutmuştur. Yakın geçmişimizin yanhş ve yalandan uzak biçimde tanımlanmasına ve böylece geleceğimizin dünya olayları içindeki önemli yerini almasına tükenmez bir güç ve eşsiz bir yetenekle çalışan Enver Ziya Karal’ın aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

Türk Tarih Kurumu’nun, başta siz olmak üzere, tüm mensuplarına şahsım ve Anayasa Mahkemesi Üyeleri adına, yürekten başsağlığı diler, saygılar sunarım.

ŞF.VKF.T MÜFTÜGİL
Anayasa Mahkemesi Başkanı

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına
Ankara

Ülkemizin mümtaz siması Türk Tarih Kurumu’nun çok değerli Başkanı Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal’ın vefatı haberinden büyük üzüntü duydum.

Aziz hatırası şükranla anılacak olan Karal a tanrıdan rahmet diler, Türk Tarih Kurumu camiasına taziyetlerimi sunarım.

Ankara, 19.1.1982

Ord.Prof. Dr. Sadi Irmak
Danışma Meclisi Başkanı

Sayın Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü
Ankara

Aziz ve Muhterem Efendim,

Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ölümünü, bu dakikalarda TV haberlerinden öğrendim. Tarifsiz hüzünlendim. Bazı kimselerin ölüm­süzlüğü fikrine o kadar alışmışızdır ki, doğal olay inanılmaz gelir. Aziz insan Karal ın ölümü onlardan biriydi. Bu ölümle büyük bir bilgi hâzinesi ve temiz zekâ parıltısı, yurdumuzun ufuklarından silinmiş oluyordu; gerçek hüznümüz bundandı.

Enver Ziya Karal’ın geniş kültürünü daha da değerli bir hazine haline getiren onun sentez gücü, bu sentez ve analiz gücünden süzerek bize öğrettikleri teşkil ediyordu. Atatürkçülüğü ve Atatürk hakkındaki bilgi ve incelemeleri, genel tarih bilgisi ve kavrayışıyla bir evrensellik kazanmıştı. Esasen o, evrensel boyutlarda düşünmek gibi bir özelliği simgeleyen bir bilim ve kültür adamımızdı. ölümünün pek büyük bir kayıp olduğunu tekrarlamaktan bunun için kendimi alamıyorum. Gerçekten, onu yitiren bilim dünyamıza, özellikle, uzun yıllar üyelik ve başkanlığını yaptığı Türk Tarih Kurumu na, başta zatıâliniz olarak en içten başsağlığı dileklerimi sunuyor, anısı önünde tazimle eğiliyorum.

Kandilli, 19 Ocak 1982

Fuat Bayramoğlu
Büyükelçi (E.)

*

Sayın Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Ankara

Atatürk devriminin büyük yorumcusu Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ölümü Türk bilim ve düşün dünyasını yasa boğdu. Türk Tarih Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun bu onulmaz kaybından duydu­ğumuz keder sonsuzdur.

Şahsım ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına size ve tüm Türk Tarih Kurumu camiasına başsağlığı dilerim.

Ankara, 19.1.1982

Prof. Suat Sinanoğlu
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı

Baylar,

Kurumunuz Başkanı Profesör Enver Ziya Karal’ın ölümünün acı haberinden çok üzüntü duydum; heyecan ve içtenlikle başsağlığı dilerim.

Bizim hatırımızda Profesör Enver Ziya Karal, büyük bir bilim adamı, bir yurtsever, bilim ve ulusların iyiliğine yararlı olması gereken bilimde işbirliğine her zaman açıklığın bir simgesi olarak yaşayacaktır.

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Baylar.

Ankara, 20 Ocak 1982

Tadeusz Bieganski Maslahatgüzar yerine Polonya Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Değerli Başkanınız Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın vefatım teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.

Fakültemiz adına Kurumunuz mensuplarına ve kederli ailesine en derin taziyelerimi sunar, merhuma Allah’tan rahmet dilerim.

Ankara,
20.1.1982

Prof. Dr. Hüseyin Atay
ilahiyat Fakültesi Dekanı

*

Sayın Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Sıhhıye-Ankara

İnsanlık, yüreği sevgi dolu büyük bir insanı, ülkemiz, Cumhuriyet tarihine ve Türk siyasal yaşamına üstün katkılarda bulunmuş değerli bir bilim adamını yitirdi. Acınızı paylaşır, Türk Tarih Kurumu mensuplarına, bilim dünyasına başsağlığı diler, saygılar sunarım.

İstanbul,
20.1.1982

Mehmet Kabasakal Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Devrim Araştırma Enstitüsü Genel Sekreteri

Kurumunuzun değerli Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ı yitirmeniz nedeni ile büyük üzüntünüzü paylaşır, başsağlığı dileriz. Ankara, 20.1.1982

Türkiye İş Bankasi a. ş. Genel Müdürlük

*

Türk Tarih Kurumu

Kızılay-Ankara

Tanınmış ve kıymetli dostumuzun Prof. Dr. Enver Ziya Karal’ın ölümünden teessür duygumuzu belirtiriz. En derin üzüntülerimizi büyük kaybınızdan dolayı sunarız.

Ankara, 20.1.1982

Arnavutluk Büyükelçiliği

Türk Tarih Kurumu

Yenişehir-Ankara

Seçkin Profesör ve saygıdeğer dost, Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Enver Ziya Karal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Size derin ve içten taziyelerimi ve samimi duygularımı sunarım. Ankara, 20.1.1982

George Papoulias

Yunanistan Büyükelçisi

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Kurumunuzun değerli başkanı kıymetli ilim adamlarımızdan Sayın Profesör Enver Ziya Karal ın ebediyete intikali Genelkurmay Ataşe Başkanlığı camiasında büyük üzüntü yaratmıştır. Başkanlığımıza karşı gösterdiği yakınlık ve yardımlardan ötürü kendisini daima minnet ve şükranla anacağız. Türk Tarih Kurumu mensuplarına başsağlığı ve rahmetliye de Cenabıhaktan mağfiret dileriz.

Ankara, 20.1.1982

Safter Necîoğlu
Korgeneral Genelkurmay Ataşe Başkanı

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Ankara

Değerli hocamız, büyük insan Sayın Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın vefatı haberi bizleri son derecede üzmüştür.

Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm Tarih Kurumu mensuplarına başsağlığı diler, hürmetlerimizi arzederim.

Lefkoşe, 20.1.1982

Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu adına Başkan Dr Vehbi Zeki Serter

*

Türk Tarih Kurumu

Başkanlığı

Büyük ilim adamı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk Tarih Kurumu camiasına taziyelerimizi sunar, başsağlığı dileriz.

20 Ocak 1982

Dr Hubert Hohl
Ankara Alman Kültür

Merkezi Müdürü

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Sıhhıye-Ankara

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal ın ani kaybını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Milletimizin yetiştirdiği seçkin bilim adamlarından büyük tarihçi ve ülkemize büyük ve değerli hizmetler vermiş olan Ord. Prof. Karal ın hatırası, eserleri ve Atatürkçü kişiliği ile daima yaşayacaktır.

Derin acınızı paylaşır, Kurumunuzun kederli mensuplarına şahsım ve bakanlığım adına başsağlığı dileklerimi sunarım.

Ankara, 21.1.1982

Haşan Sağlam
Milli Eğitim Bakanı

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Ankara

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın vefatı dolayısıyla, bütün Kurum üyelerine taziyelerimi sunarım. Engin bilgisi, Atatürk ve înkilâpları tutkusu ve örnek kişiliği ile ülke kültürüne ve eğitimine yaptığı hizmetler unutulmayacak, gelecek nesiller onun kişiliğinden ve eserlerinden feyz alacaktır.

1 ürk kültürünün ve Kurumunuzun bu büyük kaybı nedeniyle şahsım ve teşkilatım adına tekrar üzüntülerimi bildirir, sizlere başsağlığı dilerim.

Saygılarımla,

21.1.1982

Vecdi özgül
Gençlik ve Spor Bakanı

*

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Paris Üniversitesi Türkiye İncelemeleri Enstitüsü ve Revue Turcica büyük tarihçi Enver Ziya Karal ın ölümü dolayısıyla üzüntü ve taziyetlerini sunarlar. Anısını sadakatle muhafaza edeceğiz.

Paris, 21 1.1982

INSTİTUT D'ETUDES TüRQUES Müdür ve Üyeleri

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Büyük ilim adamı Kurumunuz başkanlarından Profesör Enver Ziya Karal’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, Kurumunuz mensuplarına başsağlığı dileklerimi sunarım.

Ankara. 21.1 1982

Süleyman Demİrel

Sayın Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu

Genel Sekreteri

Ankara

Türk Tarih Kurumu Başkanı, ünlü tarihçimiz ve devrim tarihi hocamız Profesör Enver Ziya Karal’ı kaybettiğimizi büyük üzüntü ile öğrendim. Fakültemiz üyelerinin de duygularını dile getirdiğime inanarak acınızı paylaştığımızı ifade ediyor, Profesör KaraTa rahmetler diliyor, Tarih Kurumu ndaki arkadaşlarına ve sayın ailesine başsağlığı dileklerimizin iletilmesinde yardımınızı rica ediyor ve saygılarımı sunuyorum. İstanbul, 21.1.1982

Prof. Erdal İnönü Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Uluğ İğdemir *

Türk Tarih Kurumu

Genel Müdürü

Ankara

Kurumunuz Başkanı değerli bilim adamı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın kaybından duyduğumuz üzüntü çok büyüktür. Hacettepe Üni­versitesi mensupları adına tüm Kurum mensuplarına ve bilim dünyamıza başsağlığı diler, saygılar sunarım.

Ankara, 21.1.1982

Prof. Dr Süleyman Sağlam
Rektör

Sayın Uluğ İğdemir *

Türk Tarih Kurumu

Genel Müdürü

Sıhhiye-Anka ra

Bilim dünyamız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, Atatürk’ün ve Atatürk ilkelerinin incelenip tanıtılmasında unutulmaz hizmetler yapmış değerli bir üyesini kaybetmiş bulunuyor. Bilimsel çalışmalarıyla tarihçi­lerimize rehber olacak bu büyük insanı ölümsüzlüğe yolcu ederken acınızı paylaşır, kederli ailesine, Türk Tarih Kurumu mensuplarına ve bilim dünyamıza başsağlığı diler, saygılar sunarım.

İstanbul, 21.1.1982

Prof. Dr. Semih Tezcan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Derneğimizin eski genel başkanı, değerli bilim adamı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın vefatından ötürü üzüntümüz sonsuzdur.

Değerli hizmetleri daima saygı ile anılacaktır. Sizlere başsağlığı dileriz. Ankara, 21.1.1982

Doç. Dr. Nurkut İnan Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

*

Sayın Uluğ iğdemir

Türk Tarih Kurumu

Genel Müdürü

Ankara

Değerli bilim adamı Enver Ziya Karal’ın vefatını büyük bir teessür içinde öğrendim. Merhuma yüce tanrıdan rahmetler diler, acılarınıza bütün kalbimizle katılır, tüm Tarih Kurumu mensuplarına başsağlığı dilerim

Ankara, 22.1.1982

Mehmet Özgüneş
Devlet Bakanı

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Atatürkçülerin hocası, Ordinaryüs Profesör Enver Ziya Karal’ın aramızdan ebediyen ayrılması nedeniyle tüm ailesinin, Kurum’un ve dostlarının acısını paylaşır, başsağlığı dileriz.

İstanbul, 22.1.1982

Prof. Orhan Oğuz
İstanbul .Akademisi Başkanı

*

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Bulgar Bilimler Akademisi Başkanlığı ve şahsım adına, çok kıymetli Başkanınız, seçkin Türk tarihçisi, büyük bir toplumsal şahsiyet ve değerli arkadaşımız Profesör Enver Ziya Karal’ın ölümü üzerine en derin hislerimizi ve üzüntülerimizi bildirir, ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletmenizi rica ederiz.

Sofya, 22 Ocak 1982

Akademisyen

A. Blaveski
Bulgar Bilimler Akademisi Başkanı

*

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Kurumunuzun değerli başkanı, seçkin bilim adamı Prof. Enver Ziya Karal’ın vefatı nedeniyle Yönetim Kurulumuzun başsağlığı dileklerini iletir, saygılar sunarım.

İstanbul, 22 Ocak 1982

Orhan Erinç

Gazeteciler Cemiyeti

Genel Sekreter Vekili

Türk Tarih Kurumu

Ankara, Türkiye

Ünlü Başkan Yardımcımız ve çok sevgili arkadaşımız Profesör Karal’ı kaybetmiş olmaktan derin üzüntü duymaktayız. Kederli ailesine, acılarım paylaştığımızı iletmenizi rica ederiz.

Bükreş, 23.1.1982

Prof. Condurachi Prof. Fotino

*

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Profesör Enver Ziya Karal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunu­yoruz. Türk Tarih Kurumu çok değerli başkanını ve seçkin bilim adamını, Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi de önemli temsilcisini kaybederken, Arnavut tarihçileri de saygıdeğer meslektaşlarım ve Arnavut halkının dostunu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindedir.

En derin başsağlığı dileklerimizin kabülünü rica ederken, ailesine de taziyelerimizi iletmenizi rica ederiz.

Tiran, 23.1.1982

Prof. Aleks Bl da Arnavutluk Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı

Aziz arkadaşım, değerli ağabeyimiz Uluğ Beyefendi,

Bugün Ankara'dan aldığımız bir haber bizi canevimizden vurdu. Sevgili Başkammızın ani vefatı bizi de çok üzdü.

Profesör Karal’ın ufulü ile Türk bilim ve kültürü mümtaz bir temsilcisini, bizler de çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Kendisinin Türk Tarih Kuruntuna yaptığı unutulmaz hizmetleri daima şükranla anacağız.

Türk Tarih Kurumu camiasına, size ve bütün arkadaşlara en derin taziyelerimizi sunarız.

Mainz, 24.1.1982

Sedat Alp

*

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Sofya’da ıg-22 Ocak tarihleri arasında toplanan CIBAL’ın 3. oturumuna katılan üyeler Türk Tarih Kurumu Başkam ve seçkin bilim adamı Enver Ziya Karal’ın beklenmedik ölümü nedeniyle içten başsağlığı dileklerini sunarlar.

Sofya, 25 Ocak 1982

AKADEMİSYEN NİKOLAY TODOROV
CIBAL Genel Sekreteri

t

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Bulgar Bilimler Akademisi’nin Balkan Etüdleri Enstitüsü, uzun yıllar profesörlük yapmış olan seçkin bilim adamı ve Türk Tarih Kurumu’nun Başkanı Enver Ziya Karal’ın beklenmeyen vefatı nedeniyle samimi başsağlığı dileklerini sunar. Enver Ziya Karal, Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine olan çalışmalarıyla ilimde kalıcı izler bırakmıştır. Aynı zamanda Bulgar ve Türk bilim adamları arasındaki yaratıcı işbirliği için içten gayretleri de bizde unutulmaz anılar bırakmıştır. Sofya, 26 Ocak 1982

AKADEMİSYEN NlKOLAY TODOROV

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına

Ankara

Değerli insan, bilim adamı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ölümünü üzüntüyle öğrendik. Acınızı paylaşır, Kurumunuza ve yakın arkadaşlarına başsağlığı dilerim.

Trabzon, 26 Ocak 1982

Erdem Aksoy

Sayın Uluğ İğdemir
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Ankara

Sayın Genel Müdürüm,

îrfan hayatımızda müstesna yeri olan Türk Tarih Kurumu’nun mümtaz Genel Başkanı, inançlı Atatürkçü, ender yetişen tarihçi ve bilim adamı Ord. Profesör Enver Ziya Karal’ın ölümü nedeniyle, O’nun en yakın ve sürekli çalışma ve mücadele arkadaşı zâtıâlinize ve şahsınızda Türk Tarih Kurumu topluluğuna şahsımın ve Türkiye Muharipler Derneği camiasının en kalbi başsağlığı dileklerimizi sunar, acınızı paylaşır, merhum büyük Hoca’ya Ulu Tanrıdan rahmet dilerim.

Derin saygılarımla,

Ankara, 27 Ocak 1982

ÇELİL Gürkan
General (E)
Türkiye Muharipler Derneği Genel Başkanı

*

Sayın Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Ankara

Sayın Bay İğdemir,

Profesör E.Z.Karal’ın ani ölümünün üzücü haberini alınca çok şaşırdım ve üzüldüm. Türkiye ve ilim dünyası büyük bir tarihçi ve fevkalade bir şahsiyet kaybetmiştir. Ben de iyi ve samimi bir arkadaş kaybettim.

Lütfen, Karal ailesine ve Türk Tarih Kurumu’na üzüntülerimi bildiriniz. Kayıplarını bütün kalbimle paylaşırım.

Saygılarımla,

2 Şubat 1982

Prof Dr. Jacob Landau

Türk Tarih Kurumu

Ankara

Güney Doğu Avrupa Etüdleri Yunanistan Komitesi, bilim adamı Profesör Enver Ziya Karal’ın beklenmedik ölüm haberi üzerine yürekten acılarını ve taziyelerini sunar.

3 Şubat 1982

Başkan PAN. ZEPOS
Genel Sekreter J. KARAYANNOPOULOS

*

Sayın Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı

Türk Tarih Kurumu Başkanı, değerli bilim adamı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ı vakitsiz kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tanrı’dan engin rahmetler diler; nezdinizde, tüm Kurum mensuplarına şahsım ve Sayıştay camiası adına taziyetlerimle saygılar sunarım.

5 Şubat 1982

H. Cahit Eren
Sayıştay Başkanı

*

Sayın İkinci Başkan, Sevgili Meslektaşlar,

Büyük ilim adamı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Enver Ziya Karal’ın üzücü ölüm haberi beni son derece sarstı.

İçten başsağlığı dileklerimi ifade etmeme müsaadelerinizi rica ederim, ölümüyle, içten, temiz yürekli ve kibar meslektaş kişiliğini unutama­yacağımız gibi, Türkiye’deki tarihi ilimlerin seçkin temsilcilerinden birini de yitirmiş olduk. Onun kaybı, Bulgar Türkologları için daha da acı olmuştur; çünkü onlar Prof. Karal’ın memleketlerimiz uzmanları arasında bir anlayış ve iyi niyet atmosferi yaratma yolundaki gayretlerini her zaman takdirle karşılamışlardır.

Sevgili meslektaşlarım, en samimi mesleki duygularımı ifade eder, saygılarımı sunarım.

Sofya, 8 Mart 1982

PROF. Dr Bistra Cvetkova
Sofya Üniversitesi

Bizans Tarihi ve Balkan

Memleketleri Kürsüsü Başkanı

Türk Tarih Kurumu

Yönetim Kurulu

Ankara

Sayın Baylar,

Profesör Enver Ziya Karal’ın ölümünü bildiren mektup beni son derece etkiledi. Kendisini daima iyi, yardımsever, dost bir meslektaş, kendi alanı olan tarihte geniş bilgiye sahip bir kişi ve aynı zamanda Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'nde hocalık yaptığım dönemde (1937-1948) ehliyetli olduğu oranda dost bir idareci olarak anıyorum.

Kendilerini şahsen tanımasam da ailesine de taziyelerimi bildirmenizi rica ederim, ölümü, yalnız I ürkiye için değil aynı zamanda, Orta ve Yakın Çağ tarihçileri için de büyük bir kayıptır.

Saygılarımla,

Califomia, 8 Mart 1982

VVOLFRAM EBF.RHARD
(Emekli Sosyoloji Profesörü)

Türk Tarih Kurumu

Yönetim Kurulu’na

Ankara, Türkiye

Sayın Bay,

Orta ve Batı Asya Çalışmaları Enstitüsü olarak Profesör Enver Ziya Karal’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Enstitümüzün üyeleri, Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu’na yürekten başsağlığı dileklerini iletmek istemektedirler.

Bu denli üstün bir bilgini kaybetmekten duyduğunuz acıyı çok iyi anlıyoruz. Biz de, bir yıl önce 22 Ocak 1981 'de Enstitümüz Kurucu Başkam Profesör I.H. Qureshi'yi kaybettiğimiz zaman aynı acıyı duymuştuk.

Üzüntülerimizle.

9 Mart 1982

Riazul İslam

(Enstitü üyeleri adına) Karachi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Orta ve Batı Asya Çalışmaları Enstitüsü

Sayın Uluğ iğdemir Türk Tarih Kurumu Kızılay Sokak ı Ankara-Türkiye

Pek Saygıdeğer Genel Müdür Beyefendi,

17 Şubat tarihli mektubunuza içten teşekkür ederim. Bununla, hayatın güç anlarında, gerçek dostluğun anlamını bir kez daha ispat etmiş oldunuz.

Ben de sizlere bir mektup yazmayı çoktan beri arzulardım. Müşterek dostumuz, cana yakın, âlicenap ve bilim adamı olan Prof. Enver Ziya Karal’ı yitirmiş olduğumuzdan dolayı derin üzüntümü ifade etmek isterdim. Ancak, onun vakitsiz olarak aramızdan gittiğini Şubat ayı başlarında, dış ülkelerden birine yaptığım bir seyahatten döndüğüm zaman, kendi ailemdeki matem haberiyle beraber, aynı anda, öğrenmiş oldum. Bundan maada, o tarihte, beklenmedik bir enfeksiyon nedeniyle, son derece rahatsız olup, hastaneye dahi girmek zorunda kaldım.

Şimdi ise, biraz iyileşmiş olmakla, her şeyden önce, lütfetmiş olduğunuz mektuba yanıt vermeyi düşündüm. Aynı zamanda, tüm Türk bilimi için ve özellikle Türk Tarih Kurumu için -ki, zât-ı âliniz de bütün enerjinizi ve hayatınızın birçok yıllarını bu Kurum’a hasretmiş bulunuyorsunuz- telafisi mümkün olmayan bu yitirimden dolayı son derece müteessir olduğumu bildirir, baş sağlığı dilerim.

Şayet, yukarıda değindiğim acıklı tesadüfler üst üste gelmemiş olsaydı, derhal Ankara’ya gelerek, bu düşüncelerimi bizzat ifade edebilirdim.

Bu vesile ile, Türk Tarih Kurumu üyeleri olan meslektaşlarımıza da, selam ve saygılarımla birlikte, bu beklenmedik kayıptan dolayı, aramızdaki işbirliğinin kesilmemesine ve devam etmesine yardımcı olmaları dileğinde bulunduğumu iletmenizi rica ederim. Zaten, kendileri, AIESEE kurulduğu günden beri, Kurumumuzun gelişmesine sürekli katkıda bulunmuşlardır. Aslında, ülkenizin bilimsel katkısı ve bilim adamlarının aktif faaliyetleri olmaksızın, Kurumumuz gibi bir örgütün varlığı tasavvur edilemez.

Zatınızın, Türk arkadaşlarımızla birlikte yapılan toplantılara ve Kurumumuzu ilgilendiren konuşmalara ancak katılmakla yetinmeyerek, çalışmalarımızın verimli bir şekilde sürdürülmesine yardım ettiğini yakın­dan bilmiş olmakla, mektubumun sonuna, bütün yardımınızdan dolayı, içten teşekkürlerimi ilave etmeme müsaade buyurmanızı rica eder, gerek şahsınıza ve gerek tüm aile efradınıza en iyi dileklerimi arzederim.

Yine ortak çalışmalarımızın en iyi koşullar altında gerçekleşmesine, bilinen tevazuu ile, fakat olanca etkisini kullanarak, sürekli katkıda bulunan Bayan Lugal’e de teşekkür ve en iyi temennilerimi iletmeyi lütfederseniz, minnettar kalırım.

Mektubuma son verirken, mutluluk dileklerimle, samimiyet ve saygılarımı sunarım, Efendim.

Bükreş, 10 Mart 1982

Akad. Emil Condurachi

*

Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu Ankara-Türkiye

Türk Tarih Kurumu Başkanı ve değerli bilim adamı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ölüm haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Enstitümüzü defalarca ziyaret eden Prof. Enver Ziya Karal’ın gerek tarih bilimindeki değerini ve gerekse Romen bilimine ve Romen ulusuna karşı derin dostluk duygularını takdirle müşahede ediyorduk.

Enstitümüzün üyeleri, Prof. Enver Ziya Karal’ın anısını daima yaşatacaklardır.

Arkadaşlarım adına, ailesine ve T.T. Kurumu üyelerine başsağlığı temenni eder, saygılarımı sunarım.

Bükreş, 11 Mart 1982

Prof. Eugen Stanescu
Müdür
Bükreş Üniversitesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Bay Uluğ İğdemir *

Türk Tarih Kurumu

Ankara, Türkiye

Sayın Uluğ Bey,

Profesör Enver Ziya Karal’ın ölüm haberini derin bir üzüntü ile aldım. Kendisi, çalışmaları ve örnekleri ile bizim çalışmalarımıza büyük katkısı olan seçkin bir tarihçi idi. Türk tarihi ile ilgili çalışmalarımda, yazıları benim için büyük değer ve yardım kaynağı olmuş ve olacaktır, ölümü bizi iyi bir meslektaş, hakiki bir dost ve nazik bir beyefendiden mahrum etmiştir.

Saygılarımla,

Princeton, 12 Mart 1982

BERNARD LEVVIS

Türk Tarih Kurumu

Yönetim Kurulu

Ankara

Muhterem Efendim,

Adresime postalamak lütfunda bulunduğunuz duyuru ile, 18 Ocak 1982 tarihinde, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve değerli tarihçi Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ebediyete intikal etmiş olduğunu derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Prof. Enver Ziya Karal’ın Türk tarih bilimini şerefle temsil ettiğini çeşitli vesilelerle bizzat müşahede etmiş olmakla, kendisini daima takdirle karşıladım, bilgisi ve samimiyeti ile müftehir oldum.

Telafisi mümkün olmayan bu büyük kayıptan dolayı, derin üzüntünüze katılır, tüm Türk Tarih Kurumu üyelerine başsağlığı dileklerimle birlikte, sabır ve metanet temennilerimi arzederim.

Prof. Enver Ziya Karal’ın anısı önünde saygı ile eğilirim!

Bükreş, 20 Mart 1982

Mustafa Mehmet

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına,

Başkanımız Enver Ziya Karal’ın vefatı dolayısıyla Türk Tarih Kurumu’na ve üyelerine tek tek ve toplu olarak candan başsağlığı dilerim. Eski Dekanımızı ve dostumuzu hiç unutmayacağım. Son defa, Dokuzuncu Türk Tarih Kongresi vesilesiyle bana gösterdiği samimiyet ve dostluk benim için en kıymetli hatıralardan biri kalacaktır.

Türk Tarih Kurumu’na gelecek için en iyi dilekler ve saygılarımı sunarım.

30 Mart 1982

Hans G. Güterbock

*

Bay Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu

Genel Müdürü

Ankara

Değerli Dostum,

Unutulmaz Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ımız hakkındaki düşüncemi size göndermeye -ki bunu derhal yapıyorum- beni davet eden 12 Mart tarihli nazik mektubunuzu gecikmeli olarak aldım.

“Türk kültürünün hayret uyandıran gelişiminin tüm görünümlerinde kendilerini gösteren Atatürkçü Türkiye’nin yetiştirdiği büyük şahıslar arasında, Enver Ziya Karal’ın yerini -fiziksel bir kaza olan- ölüm dahi değiştiremez. Ebedi süreklilik insansa! durumların üzerinde ve ötesinde olan büyük yaratıcılar ve sanatkârlar içindir. Onlar bizimle yaşarlar ve biz yok olduğumuz zaman onlar kalmakta devam ederler.

Dolayısıyla, Enver Ziya Karal kıymet ve meziyetlerinin de üstünde, kelimenin Türkiye’deki fevkalade manasıyla, bir hümanistti. Bu kelime çok sevilen Atatürk’ün felsefesinin bir sentezi ve bu nedenle de Yeni Türkiye’nin felsefesiydi. Atatürk bu kelimeyle felsefenin, tarihin, devletin ve de onlara hayat veren insanların meşguliyetlerinde kesin hedef olarak insanı seçtikleri bir Türkiye’nin görkemli geleceğiyle yine onun efsaneyle dolu geçmişi arasında bir sınır çiziyordu.

Enver Ziya Karal, Atatürk’ün aydınlık düşüncesini heyecan uyandıran bir ölçüde benimsemişti. Onu tanımak şerefine erdiğim zaman bunun böyle olduğunu hemen anlamıştım. Hiç şüphesiz o gerçek ve dikkati çeken bir profesör olduğu kadar bir araştırmacıydı da, fakat her şeyden önce Atatürk’ün bir savunucusuydu.

Bir gün Türk Tarih Kurumu adına bana verdiği bir yemekte şöyle söylemişti: “Siz bizim zihniyetimizi, tarihimizi, yaşayış tarzımızı bilen bir kişi olarak ne derece gururlu ve esaretten uzak ve de hiç esir olmamış kişiler olduğumuzu bilirsiniz. Fakat meslektaşlarım ve ben Atatürk’ün bize işaret ettiği bir idealin esiriyiz. Bu ideal hümanizmdir.”

Ona hayrandım ve onu çok severdim. Onu dinlerken, yazılarını okurken Atatürk’e ne kadar benzediğini görerek, onda, tanımak ve 1930 ile *935 Ylllan arasında birkaç defa konuşmak imtiyazına eriştiğim Atatürk’ün zaferini görürdüm.

Eşimle ben çok defa Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın yuvasını, eşinin ve kızlarının yakınlığını düşünürüz. Onlarla beraberken kendimizi gerçek Türkiye’nin kalbindeymiş gibi hissederdik. Orada hakim olan vatana ve Türk ulusuna aşk ve Atatürk’e taparcasına bir sevgiydi.

Hemen her an vaki olduğu gibi Türkiye’yi düşündüğümüz zaman daima onu hatırlıyoruz. Profesör Karal, birçok entelektüel Türk kuşağına biçim vermiş bir kişidir; seçtiğimiz vatan olan bu büyük ve fevkalade memleket Türkiye’de şerefli bir yeri vardır.”

Derin saygılarımın kabulünü dilerim.

Buenos Aires, 10 Nisan 1982

JORGE G. BLANCO VlLLALTA
Türk Tarih Kurumu
Şeref Üyesi

Türk Tarih Kurumu

Yönetim Kurulu’na

Ankara

Sayın Baylar,

Mümtaz tarihçi ve benim saygıdeğer arkadaşım, Enver Ziya Karal’ın vefatını öğrenmekle çok müteessir oldum.

Profesör Karal, yalnız modern Türk tarih yazarlığının önde gelen şahsiyetlerinden değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğumun siyasal idaresi ve Türk milletinin kültürel etkisi altında Doğu ve Güney-Doğu Avrupa’nın gelişmesinin tarifine ve anlaşılmasına büyük katkısı olan bir kişidir.

Acınızı samimi olarak paylaştığıma emin olmanızı isterim. Onun anısına ithaf etmeye karar verdiğiniz cilt için, zamanında bir makale yazamayacağım için çok üzgünüm.

Saygılarımla,

Cape Town, 3 Mayıs 1982

Ekkehard Eickhoff