ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Şefika Ortaylı

Anahtar Kelimeler: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, XIX. Yüzyıl Sonu, XX. Yüzyıl Başı, Osmanlı-Rus Savaş Tarihi

Özet

Kitap 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başında olan savaşların tarihi ve hakkındaki eserleri incelemek için yazılmıştır. 1877-78 savaşı Rusya'da toprak esareti kaldırıldıktan sonra (1861) yapılan ilk savaştır. Yazar bu eserde savaşın sebebini, amacını ve savaşın tarihi neticelerini göstermek istiyor.