ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Yazar Sayfalar
M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY 177
M. FUAD KÖPRÜLÜ 207
ŞİNASİ ALTUNDAĞ 229
İ. HAKKI UZUNÇARŞILI 253, 263
KARL JAHN 269
ABDÜLKADİR İNAN 311