ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Yaşar Yücel

Anahtar Kelimeler: Bulgarca, Türkçe, Sözcük, Türkler, Bulgaristan, Osmanlı

Bulgaristan'daki 500 yllık Osmanlı egemenliği ve Türk varlığı, Bulgarcaya Türkçeden ve Türklerden çok sayıda kelimenin geçmesine yol açmış, Bulgar dilini zenginleştirmiştir.

Aradan 113 yıl geçmesine rağmen Türkçeden ve Türklerden geçen sözcüklerin birçoğu Bulgarcada varlıklarını korumuştur.

Bu belirlemeden hareketle bu tür kelimelerin sayısını saptamak amacıyla Bulgar Bilimler Akademisi’ne bağlı Bulgar Dili Enstitüsü tarafından 1982’de Sofya’da yayınlanan “Bulgar Dilindeki Yabancı Kelimeler Sözlüğü” (Reçnik na Çujdite Dumi v Bılgariskya Ezik) ve Sofya’da Bilim ve Kültür Yayınlarından “Bularca Sözlük”ün (Bılgarski Tılkoven Reçnik) üçüncü baskısı taranmış,2557 sözcük saptanmış ve bu derlemedealfabetik olarak yer almıştır.

Bu derlememizdeki kelimelerin çoğunluğunu Türkçe sözcükler teşkil etmektedir. Bunlar arasındaki bir kısım bugünkü Türkçede kullanılmamaktadır. Diğer yandan derlememizde yer alan başta Arapça ve Farsça olmak üzere diğer yabancı dillerdeki sözcükleri Türkler aracılığıyla Bulgarcaya intikal ettiği anlaşılmaktadır.

“Bulgarcaya Türkçeden ve Türklerden geçen sözcükler” başlığını taşıyan bu derlememiz, Bulgaristan’daki Türk varlığı üzerinde yapılacak araştırmalarda yararlanılmak üzere hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Yaşar Yücel

Şekil ve Tablolar