ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Yaşar Yücel

Anahtar Kelimeler: Türk Tarih Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk, Belleten, 1937, Tarih

Ulusça varlığımızı, Türk Tarih Kurumu olarak da bilim dünyasındaki seçkin yerimizi Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e borçluyuz. Ulusal ve çağdaş devletimizin her kurumu gibi Türk Tarih Kurumu da O’nun elleriyle dikilmiş, yeşermiş ve gelişmesi için çaba harcanmış bir fidandır. Bu çabanın bilinciyle görevini sürdürmekte olan Türk Tarih Kurumu, adını, 1937 yılında kendisinin verdiği Belleten dergisinin 204. sayısını O’nun ölümünün 50. yılı anısına ayırmıştır.

Bu özel sayı, bir yönüyle Atatürk’ün değerli anısına armağan, bir diğer yönüyle de O’nu görmek mutluluğuna erişemeyen ancak düşüncelerinin ışığından aydınlanmak isteyen genç kuşaklara bir yansıtıcı niteliğindedir. Belleten’in bu özel sayısında O’nun düşünce ve etkinliklerini bilimsel yönden açıklayan, ilke ve inkılaplarını benliğinde özümlemiş yeni ve daha önceki yıllarda Kurumumuz yayınları arasında çıkan yazılardan bir kısmına da yer verilmiştir.

Yüce önderimize borcumuz, bu fidanın ebediyete akan yıllar içinde, ulu bir çınar görüntüsü kazanması ile ancak ödenebilir.

Uluslararası bilimsel nitelikteki araştırmalann artışı Atatürk'ümüzün anısına gösterilen saygıların en büyüğü olacaktır.