ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

-*  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, ülke­mizde ilk bilim tarihi kürsüsünü kurmasından ve bu alandaki çok başarılı çalış­malarından dolayı, üyelerimizden Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’ya üstün hizmet beratı vermiştir.

* Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Atatürk Konferansı dolayısiyle Atatürk prensiplerinin tanıtılması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Başkanımız Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Prof. Dr. Afet İnan ve Genel Müdürümüz Uluğ İğdemir’e şeref ödülleri vermiştir.