ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Şevket Aziz Kansu

Anahtar Kelimeler: Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu, Yazı İşleri Müdürü

Atatürkçü, görev, heyecan ve atılım adamı değerli dostum Sayın Uluğ İğdemir’le Türk Tarih Kurumu’nda yarım yüzyıla yaklaşan arkadaşlığımızın özü: sevgi, hayranlık ve takdir duygularım olacaktır.

Atatürk’ün kurduğu ve Türk kuşaklarını, insanlığı kucaklayan O’nun eseri büyük, manevi, ulusal ve evrensel yapıtın atmosferi içinde Sayın Kardeşim Uluğ İğdemir’e sağlıklı, başarılı ve verimli daha nice yıllar dilerken ağabeyim Nafi Atuf Kansu ile ilgili bir anıyı da belirtmek isterim.

Ağabeyim Mülkiyeyi bitirdikten sonra ilk memuriyeti olan Edirne valisi Hacı Âdil Beyin maiyet memurluğu sırasında İttihat ve Terakki Partisince kurulan “Nimet-i Hürriyet” ilkokulunun da müdürlüğünü yapmakta ve birkaç arkadaşı ile birlikte “Sây ve Te-tebbu” adında bir fikir dergisi çıkarmakta idi. Balkan Savaşının çıkması ve Edirne’nin kuşatılması üzerine esir olan Kansu bir müddet sonra kaçarak İstanbul’a gelmiş, oradan da Biga’ya giderek kaynı Avukat Ali Niyazi (Sandal)ın Terakki İlkokulunda öğretmenlik yapmıştı. Uluğ İğdemir o tarihte bu okulun öğrencisi imiş. Kendisinden dinlediğime göre ağabeyim bütün öğrencilere birer Türk adı verirken küçük adı Mustafa olan İğdemir’e de Uluğ adını vermiş. O tarihten sonra Mustafa adı unutulmuş, Uluğ adı asıl ad yerine geçmiş. Bu tatlı anımı da böylece saptamak benim için güzel bir vesile oldu.