ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Nezih Fıratlı

Anahtar Kelimeler: Kuşadası, Antik Kentler, Efes, Magnesia, Priene, Milet, Didyma, Nysa, Aphrodisias, Laodiceia, Hierapolis

Kuşadası merkez olmak üzere oradan kolaylıkla gidilebilecek 9 antik ören yerini anlatan bu kitap turistler için bölgesel bir rehber niteliğindedir. Kuşadasına geleceklere, yakın çevredeki Efes, Magnesia, Priene, Milet Didyma, Nysa, Aphrodisias, Laodiceia, Hierapolis anlatılmaktadır. Magnesia ve Didyma dışındaki diğer 7 ören yerinin planları verilmiş ve anlatımı kolaylaştıran fotoğrafları eklenmiştir. Kitaptaki siyah-beyaz fotoğraflar yeteri kadar iyi değilse de renkli levhalar çok mükemmeldir. Kitap bir bakıma Prof. E. Akurgal’ın Türkiye çapındaki kitabını hatırlatıyor (E. Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, İstanbul 1973). Eser yalnız turistlere değil o bölgede seyahat edecek arkeologlara da faydalı olacak niteliktedir. Bu nedenle o bölgenin ihtiyacım karşılayacak böyle olumlu bir rehberi hazırlıyan sayın L. A. Turgut’u ve bunu yayın alanına koyan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunu kutlarız.
DR. NEZİH FIRATLI