ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

U. BAHADIR ALKIM

Türk arkeolojisinin kurucularından, Hocamız, değerli bilgin Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’in en verimli çağında 18 Ocak 1975 Cumartesi günü aramızdan ayrılması, bizler için olduğu kadar arkeoloji âlemi için de büyük bir kayıptır.

Bir süre önce kendisinin altmış beş yaşına ulaşmasını kutlamak amaciyle Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan “Mansel’e Armağan” adlı eserde bu büyük insanın sayıları yüksek bir yekûn tutan bibliyografyasını vermeğe çalışmıştım. Aşağıdaki satırlarda, merhumun bu arada basılmış olan yeni yayınlarını da ekliyerek Mansel Bibliyografyasını ilgililere tekrar sunmuş bulunmaktayım.

Eserlerini okuyup faydalanarak Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’in anısını yüreğimizde ve bilimsel hayatımızda yaşatmak en büyük tesellimiz olacaktır.

KISALTMALAR

AA - Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts Archäologischer Anzeiger, Berlin.

Anadolu - Anadolu. Revue des Etudes d’Archéologie et d’Histoire en Turquie (Etudes Orientales publiées par l’institut Français d’Archéologie de Stamboul), Paris.

Anatolia - Anatolia. Revue annuelle d’Archéologie (Université d’Ankara. Faculté des Lettres-Institut d’Archéologie), Ankara.

An. St. - Anatolian Studies. Journal of the British Institute of Archaeology at Ankara, London.

Atatürk Konferansları - Türk Tarih Kurumu Yıllık Konferansları. Atatürk Konferansları, Ankara.

Belleten - Türk Tarih Kurumu, Belleten, Ankara.

DAI - Deutsches Archäologisches Institut.

Festi Archaeologici - Annual Bulletin for Classical Archaeology. Published by the International Association for Classical Archaeology, Firenze.

Ist. F. - Istanbuler Forschungen, Berlin.

lev. - Levha.

RE. - Realencyclopädie der klassischen Altertums-wissenschaft, Stuttgart.

res. – Resim

süt. – Sütun

TAD - Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara.

T.K.A.A.Y.B. - Türk Kazıları, arkeoloji araştırmaları ve yayınları ile ilgili bildiriler

TSD - Tarih Semineri Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.

TTAED - Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, İstanbul.

T.T.K. - Türk Tarih Kurumu.

TTOKB - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, İstanbul.

I. ESERLERİ

1 — Stockwerkbau der Griechen und Römer, Berlin 1932, 113 s. (Ist. F. I).

2 — İstanbulda bulunan bir Prens lâhdi (=Ein Prinzensarkophag aus Istanbul), İstanbul 1934, 32 s., 7 lev. ile birlikte.

3 — İranın Tarih ve Arkeolojisi. En eski zamanlardan Sasanîlerin sukutuna kadar, İstanbul 1934, 96 s. (Türk Tarihinin Ana Hatları Müsveddeleri, seri II, No. 7).

4 — Yalova Kılavuzu, İstanbul 1936, 16 s., 8 res. ile birlikte (Kültür Bakanlığı Anıtları Koruma Kurulu Neşriyatı, No. 4).

5 —Yalova ve Civarı (= Yalova und Umgebung), İstanbul 1936, 50 s., 10 lev. ile birlikte.

6 — Mısır ve Ege Tarihi Notları, İstanbul 1938, 226 s. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 70).

7 — Trakyanın Kültür ve Tarihi, İstanbul 1938, 46 s., 27 lev. ile birlikte (Edirne Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayınları, No. 5).

8 — İlk Çağ Tarihi. (Lise Sınıf I) İstanbul 1942, 212 s., 168 res. ile birlikte.

9 — Trakya-Kırklareli kubbeli mezarları ve sahte kubbe ve kemer problemi ( = Die Kuppelgräber von Kırklareli in Thrakien), Ankara 1943, 54 s., 16 lev. ile birlikte (T.T.K. yayınları, VI. seri, No. 2).

10 —Silifke Kılavuzu, İstanbul 1943, 21 s., 2 lev. ile birlikte (Maarif Vekilliği Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü Anıtları Koruma Kurulu, seri I, sayı 8).

11 — Eski Doğu ve Ege Tarihinin Ana hatları, İstanbul 1945, 212 s. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No. 266).

12 — Ege ve Tunan Tarihi, Ankara 1947, XXI + 578 s., 307 res. ile birlikte (T.T.K. yayınlarından XIII. seri, No. 8).

13 — Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibliyografya, Ankara 1948, XVI +616 s. (T.T.K. Yayınlarından, XII. seri No. I).

14 — (A. Akarca ile birlikte) Perge'de Kazı ve Araştırmalar ( = Excavations and Researches at Perge), Ankara 1949, 68 s., 23 lev. üzerinde 108 res. ile birlikte (T.T.K. Yayınlarından V. seri, No. 8 — Antalya Bölgesinde Araştırmalar No. 8).

15 — (E. Bosch ve J. İnan ile birlikte) 1947 Senesi Side Kazılarına dair Önrapor ( = Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Side im Jahre 1947), Ankara 1951, 80 s., 33 lev. üzerinde 100 res. ile birlikte (T.T.K. Yayınlarında, V. seri, No. 3 —Antalya Bölgesinde Araştırmalar, No. 3).

16 — (G. E. Bean ve J. İnan ile birlikte) Side Agorası ve civarındaki binalar, 1948 Kazılarına dair rapor (=Die Agora von Side und die benachbarten Bauten. Bericht über die Grabungen im Jahre 1948), 98 s., 54 lev. üzerinde 162 res. ile birlikte (T.T.K. yayınlarından V. seri, No. 15 — Antalya Bölgesinde Araştırmalar No. 4).

17 — (O. Aslanapa ile birlikte) Sanat Tarihi. Lise II, İstanbul 1959.

18 — Die Ruinen von Side, Berlin 1963, 199 s., 157 res. ve I Harita ile birlikte (DAI — Abteilung İstanbul).

19 — Ege ve Yunan Tarihi. Tashih görmüş ve genişletilmiş 2. baskı, Ankara 1963, XXVI 4- 616 s., 329 res. ile birlikte (T.T.K. yayınlarından, XIII. seri, No. 8a).

20 — Side Kılavuzu, Ankara 1967, 32 s., 43 res. ile birlikte (Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Seri I, No. 21).

21 —Ege ve Yunan Tarihi. Tashih görmüş ve genişletilmiş 3. baskı, Ankara 1971 (T.T.K. yayınlarından XIII. seri, No. 8b), XXIV 4- 707 s., 322 res. ile birlikte.

22 — Side. 1947-1966 yılları kazıları ve Araştırmalarının Sonuçları, Ankara 1975 (T.T.K. yayınları arasında basılmaktadır).

II. MAKALELERİ

1 — “Erwerbungsbericht des Antikenmuseums zu Istanbul I”, .AA (1931), süt. 173-210.

2 — “Die Bleisarkophage im Antikenmuseum zu Istanbul”, AA (1932), süt. 387-446, 47 res. ile birlikte.

3 — “Yalovada bulunan iki mezar taşı”, TTAED I (1933), s. 113-120, 6 res. ile birlikte.

4 — “Erwerbungsbericht des. Antikenmuseums zu Istanbul seit 1914”, AA (1933), süt. 115-140, 23 res. ile birlikte.

5 — “The Excavation of the Balaban Agha Mescdjidi in Istanbul”, The Art Bulletin XV (1933); S. 210-229, 25 res. ile birlikte.

6 — “İstanbul Asarıatika Müzesindeki kurşun Lâhidler Kolleksiyonu”, TTAED II (1934), s. 194-218, 21 res. ile birlikte.

7 — “Balaban Ağa Mescidi hafriyatı”, TTAED III (1936), s. 49-73, 26 res. ile birlikte.

8 — “Ege Tarihinde büyük muhaceretler”, TSD I (1937), s. 51-99.

9 — “Prehistorik boyalı keramik kültürleri”, Belleten I, No. 3’4 (1937), s. 657-671, II lev. birlikte.

10 — “Les fouilles de 1936-1937 en Thrace”, La Turquie Kémaliste. Numéro special consacré au Ile Congrès d’Histoire Turque et à l'Exposition, No. 21-22 (1937), s. 36-46, 22 res. ile birlikte.

11 —“Halil Edhem Eldem”, Ülkü, No. 71 (Ocak 1939), s. 383-386, I res. ile birlikte.

12 — “Kulturwanderungen und Kulturbeziehungen des IV. Und III. Jahrtausends v. Chr. im Lichte der Keramikforschung”, Ile Congrès International d'Art et d'Archéologie Iraniens. Mémoires, (Leningrad, Eylül 1935), Moskova — Leningrad 1939, s. 119-126.

13 — “Alpullu prehistorik keramikleri. (= Les céramiques préhistoriques d’Alpullu)”, XVIII. Beynelmilel Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi, Ankara 19-25 Eylül 1939, Tebliğler Kitabı I, Ankara 1939, s. 162-163, Livre des Communications II, Ankara, s. 145-146.

14 — “Grabhügelforschung in Ostthrakien”, Bulletin de l’institut Archéologique Bulgare XIII (1939), s. 154-189, 54 res. ile birlikte.

15 — “Trakya Hafriyatı ( = Les fouilles de Thrace)”, Belleten IV, No. 13 (1940), s. 89-139, 40 lev. ile birlikte.

16 — “Grabhügelforschung im östlichen Thrakien”, AA (1941), süt. 119-188, 38 res. ile birlikte.

17— “Rhegion — Küçük Çekmece Hafriyatı 1940/41 Çalışmalarına dair ilk rapor ( = Fouilles de Rhegion — Küçük Çekmece. Rapport préliminaire sur les travaux 1940/41)”, Belleten VI, No. 21-22 (1942), s. 1-36, 26 lev. ile birlikte.

18 — “Ege tarihinde Akalar meselesi”, II. Türk Tarih Kongresi (İstanbul 20-25 Eylül 1937). Kongrenin Çalışmaları, Kongreye sunulan tebliğler, İstanbul 1943, s. 181-211 (T.T.K. Yayınlarından IX, seri, No. 2).

19 — “Vizede bulunan maskeli miğfer”, Belleten VIII, No. 30 (1944), s. 165-189, 6 res. ile birlikte.

20 — “Ayasofya” (maddesi için açıklama), İslâm Ansiklopedisi II’de, İstanbul 1944, s. 53-55.

21 — “Urartu Tarihi ve Medeniyeti”, Van Üniversite Haftası’nda, İstanbul 1945, s. 113-139 (İstanbul Üniversitesi Yayınlarından, No. 241).

22 — “Antalya bölgesinde (Pamfilya) 1943 yılı sonbaharında yapılan arkeoloji gezisine dair kısa rapor”, Belleten IX, No. 33 (1945), s. 135-145, 32 lev. ile birlikte.

23 — “Mudanya Mezar Binası”, Belleten X, No. 37 (1946), s. 1-12, 12 lev. ile birlikte.

24 — (T.K.A.A.Y.B.) Easti Archaeologici II, 1947 (1949), No. 103, 106, 1112, 1264, 2006, 2064, 2066, 2070, 3574.

25 — “Perge Kazısı”, Belleten XI, No. 41 (1947), s. 166-167.

26 — [——] “Antalya’da Perge kazısı”, Belleten XI. No. 41 (1947), s. 378.

27 — “Hellenistik devir sanatı”, C. Esat Arseven: Sanat Ansiklopedisi II’de, İstanbul 1948, s. 706-715.

28 — “1947 Side (Eski Antalya) kazılan”, Belleten XII, No. 45 (’948), s. 256-260.

29 — “Halil Edhem ve Sard Eserleri”, Halil Edhem Hatıra Kitabı II, Ankara 1948, s. 1-2 (T.T.K. Yayınlarından VII. seri, No. 5).

30 — “Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri”, Halil Edhem Hatıra Kitabı II, Ankara 1948, s. 13-26, 15 res. ile birlikte (T.T.K. yayınlarından, VII. seri, No. 5).

31 — “Milletlerarası VI. Bizans Araştırmaları Kongresi hakkında rapor”, Belleten XII, No. 48 (1948), s. 861-864.

32 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici III 1948 (1950), No. 205, 266, 277, 335, 1514, 2327, 2381, 4206.

33 — “Turchia, Archaeologia” maddesi, Encyclopedia Italiana, (1949), s. 1048-1049.

34 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici IV 1949 (1951), No. 51, 128, 485, 1785, 1834, 2903, 2937, 2964, 2977, 2984, 5001, 5141.

35 — [--] “Side Kazısı [1948]”, Belleten XIV, No. 54 (1950), s. 298-299.

36 — [--] “Side Kazısı [1949]”, Belleten XIV, No. 54 (1950),
s. 313-314.

37 — “Side Kazısına (1950) dair kısa rapor”, Belleten XIV, No. 56 (1950), s. 683-686.

38 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici V, 1950 (1952), No. 115, 119, 120, 419, 553, 1795, 2847, 3011, 3020, 3023, 5953.

39 — “Les fouilles de Rhégion près d’Istanbul”, Actes du Vie, Congrès International des Etudes Byzantines II, Paris 1951, s. 255-260, I lev. ve 1 res. ile birlikte.

40 — [--] “Side Kazısı, 1950”, Belleten XV, No. 52 (1951), s. 305.

41 — “Les travaux d’archéologie classique sous la République”, Anadolu 1 (1951), s. 41-53.

42 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici VI, 1951 (1953), No. 49, 291, 2023, 2026, 3374, 3377, 3378, 6559.

43 — “Das Grabmal von Mudanya (Bithynicn)”, Atti del I. Congresso Internationale di Preistoria e Protoisloria Mediterranea (Firenze - Napoli — Roma, 1950), Floransa 1952, s. 472-478, 4 res. ile birlikte.

44 — “Martin Schede, 1883-1947 (Nekroloji)”, Belleten XVI, No. 63 (1952), s. 407-418, I lev. ile birlikte.

45 — “Attaleia, Perge, Sillyon, Aspendos, Side, Korakesion, Termessos, Selge”, Turistik Antalya'da, Ankara 1952, s. 79-105, (Basin Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Neşriyatı).

46 [—— ] “Side Kazısı, 1951”, Belleten XVI, No. 63 (1952), s. 435-437.

47 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici VII, 1952 (1954), No. 299. 445, 451, 1472, 1569, 1592, 2666, 2714, 2733, 5414.

48 — [——] “Side”, An. St. III (1953), s. 10.

49 — [ ] “Side Kazısı [1952]”, Belleten XVII, No. 67 (1953), s- 435.

50 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici VIII, 1953 (1956), No. — 1631, 1635, 1636, 1722, 1750, 2721, 2726, 2728, 3026, 5277.

51 — [ -] “Side ve Perge kazıları (1953)”, Belleten XVIII, No. 71 (1954), s. 400-401.

52 — “Konyada bulunan yeni bir lâhid ( = Ein neuer Sarkophag aus Konia)”, Belleten XVIII, No. 71 (1954), s. 511-518, 6 res. ile birlikte.

53 — [--] “Side and Perge”, An. St. IV (1954), s. 20.

54 — “Aziz Oğan (Nekroloji)”, TTOKB, No. 145 (Şubat 1954), s. 6-7.

55 —(T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici IX, 1954 (1956), No. 118, 3341,3746, 3747.

56 — “Fouilles de Side et de Pergé”, Anadolu II (1955), s. 58-62.

57 — [-- ] “Side”, An. St. V (1955), s. 22.

58 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici X, 1955 (1957), No. 96, 1986, 3178, 3185.

59 — “1953 Antalya Bölgesi (Pamfilya) kazılarına dair kısa rapor (=Bericht über die Ausgrabungen in Pamphylicn im Jahre 1953) TAD VI, I (1956), s. 3-10, 6 lev. üzerinde 20 res.

60 — “Clemens Emin Bosch 1899-1955 [Nekroloji]”, Belleten XX, No. 78 (1956), s. 295-303, 1 lev. ile birlikte.

61 — [- -] “1954 Side ve Perge Kazıları”, Belleten XX, No. 78 (1956), s. 334.

62 — “Bericht über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1946-1955”, A4 (1956), süt. 34-120, 69 res. ile birlikte.

63 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XI, 1956 (1958), No. 102, 103, 1924, 3641.

64 — “Rapport sur les découvertes paléochrétiennes en Turquie de 1939 à 1954”, Actes du Ve Congrès International d’Archéologie Chrétienne (Aixen-Provence, 13-19 Eylül 1954), Citta del Vaticano- Paris 1957, s. 173-176.

65 — “Istanbul Tersanesinde bulunan bir lahit ve bir İstanbul lâhitler grubu hakkında araştırmalar ( = ünterschungen über einen Sarkophag aus dem Arsenal von Istanbul und eine Istanbuler Sarkophagengruppe)”, Belleten XXI, No. 83 (1957), s. 395-427, 16 res. ile birlikte.

66 — “Side Nymphaeumu’nda bulunan Ixion kabarması ( = Ein Ixionrelief aus dem Nymphaeum von Side)”, Anatolia II (1957), s. 79-88.

67 — [--] “Side ve Perge kazıları [1955]”, Belleten XXI, No. (1957), s. 347-348.

68 — [--] “1956 Perge ve Side kazılarına dair kısa rapor”, Belleten XXI, No. 84 (1957), s. 659-660.

69 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XII, 1957 (1959), No. 136, 2040, 3366, 3405, 4184, 4185, 4186, 4187, 4193, 4194, 4670, 7511, 7961, 8001.

70 — “İlkçağda Antalya Bölgesi” Antalya Üniversite Haftası'nda. (22-27 Kasım 1954), İstanbul 1957, s. 15-41 (İstanbul Üniversitesi yayınları, No. 695).

71 — “La Turchia Archaeologica-La Turquie du point de vue de l’Archéologie”, Collaboratione Xiediterranea. Numéro spécial sur la Turquie III’de, No. 2-3, 1958, s. 53-55 ve 106-107.

72 — “Aziz Ogan, 1888-1956 (Nekroloji)”, Belleten XXII, No. 85 (1958), s. 117-135, I lev. ile birlikte.

73 — “Ein Basaltkcssel aus Side”, Anatolia III (1958), s. 1-13, 11 metin res. ve 4 lev. ile birlikte.

74 — “1946-1955 yıllarında Pamphylia’da yapılan kazılar ve Araştırmalar”, Belleten XXII, No. 86 (1958), s. 211-240, 70 res. ile birlikte.

75 — “Les derniers résultats archéologiques et épigraphiques des fouilles de Pergé et de Sidé”, Acta Congressus Madrigiani. Actes du Ile Congrès International des Etudes Classiques I’de (General Part), Copenhague 1958, s. 369-373, 4 res. ile birlikte.

76 — 1957 Senesi Side ve Perge Kazıları ( = Berİcht über die Ausgrabungen in Pamphylicn im Jahre 1957- Auszug)”, TAD VIII, 1 (1958), s. 14-16, 19 res. ile birlikte.

77 — “Side ve Perge kazılan [1957]”, Belleten XXII, No. 88 (1958), s. 630-631.

78 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XIII, 1958 (1960), No. 269, 366, 1520, 1723, 3242, 3243, 3255, 6438.

79 — “Die Grabbauten von Side (Pamphylien)”, AA (1959), süt. 364-402, 43 res. ile birlikte.

80 — [——] “1958 Side kazısı”, Belleten XXIII, No. 92 (1959), s. 690-691.

81 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XIV, 1959 (1962), No. 78, 1829, 1842, 1952, 3315, 3356, 3360, 1748, 1750.

82 — “Side’de iki mezar anıtı”, Belleten XXIV, No. 95 (i960), s. 403-415, 42 res. ile birlikte.

83 — “Osman Hamdi Bey Ölümünün 50. yıldönümü vesilesiyle”, Belleten XXIV, No. 94 (1960), s. 291-301, 24 res. ile birlikte.

84 — “Osman Hamdi Bey”, Anatolia IV (1960), s. 189-193, I res. ile birlikte.

85 — “On birinci Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi”, Belleten XXIV, No. 95 (1960), s. 529-530.

86 — “1959 Side kazıları hakkında rapor”, TAD X, 1 (1960), s. 53-54, 23 res. ile birlikte.

87 — [——] “Side kazıları [1959]”, Belleten XXIV, No. 96 (1960), s. 711-712.

88 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XV 1960 (1963), No. 201, 270, 280, 839, 1893, 3496, 3497, 3498, 3499, 5217.

89 — “Die neuesten Funde und Forschungen in Kleinasien auf dem Gebiet der klassischen Archäologie und deren Probleme”, Atli del Settino Congresso Internationale di Archaeologia Classica (Roma 1958) I’dc, Roma 1961, s. 293-308.

90 — “Side Kazısı [1960]”, Belleten XXV, No. 99 (1961), s. 524- 525.

91 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XVI, 1961 (1964), No. 69, 519, 2154, 3740, 3741, 7189.

92—“Side Tiyatrosu”, Belleten XXVI, No, 101 (1962), s. 45- 56, 43 res. ile birlikte.

93 — “Side Müzesi”, TTOKB, No. 250 (Kasım 1962), s. 7-10, 3 res. ile birlikte.

94 — [--] “Side Kazısı [1961]”, Belleten XXVI, No. 103 (1962), s. 622-623.

95 — “Das Vespasianmoument in Side”, Festschrift M. Wegner zum sechzigsten Geburtstag, Münster 1962, s. 38-41, 2 lev. üzerinde 5 res. ile birlikte.

96 — [--] “Side Kazısı [1962]”, Belleten XXVII, No. 107 (1963), s- 543-544.

97 — “Side’deki Vespasianus Anıtı (=Das Vespasianusmonument von Side)”, Belleten XXVIII, No. 110 (1964), s. 185-208, 37 res. ile birlikte.

98 — “1962 Side kazısına dair rapor”, TAD XII-1, 1962 (1964), s. 34-35, 2 res. ile birlikte.

99 — “Side kazıları, 1963”, Belleten XXVIII, No. 111 (1964), s. 572-573.

100 — “Restaurationen und Umänderungen des Theatres von Side in byzantinischer Zeit”, Actes du Xlle Congrès International des Eludes Byzantines, Cilt III, Belgrad 1964, s. 239-243, 5 res. ile birlikte.

101 — “Pamphylia şehir surları ve kapılan”, Atatürk Konferansları, 1964, s. 215-234, 44 res. ile birlikte (T.T.K. yayınlarından XVII, seri, No. 1).

102 — “Assos”, Der Kleine Pauly, Cilt I’de, Stuttgart 1964, süt. 1542-1544.

103— (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XVIII - XIX, 1963- 1964 ( 1968), No. 326, 363, 2079, 3441, 4691, 4726, 5900, 5901, 5902, 5915, 5918.

104 — “İlkçağda Edirne”, Edirne'nin 600 üncü Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara 1965, s. 21-37, 3 res. ile birlikte (T.T.K. yayınları, VII. seri, No. 43).

105 — “Villes mortes d’Asie Mineure Occidentale”, Corsi di Cullura sull'Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna 1965, s. 495-539.

106 — “Side”, RE Suppl. - Cilt X’da, Stuttgart 1965, süt. 879- 918.

107 — “1964 Side kazılarına dair kısa rapor”, Belleten XXIX, No. 115 (1965), s. 553-554.

108 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XX 1965 (1969), No. 395- 488, 489- 1768, 1984, 3664, 3722, 3723, 7277.

109 — “Ragıp Devres (Nekroloji)”, Belleten XXX, No. 117 (1966), s. 157-162, I res. ile birlikte.

110 — “Side’nin doğu şehir kapısında bulunan silâh kabartmaları”, Belleten XXX, No. 119 (1966), s. 351-375, 44 res. ile birlikte.

111 — “Bemerkungen über die Landmauer von Side (Pamphylicn)”, Melanges offerts à K. Michalozvski, Varşova 1966, s. 541- 551. 9 res. ile birlikte.

112 — “Side”, Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale, Cilt Vll’dc (1966), s. 279-282 (res. 351-355).

113 — “Smirne”, Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Cilt VII’de (1966), s. 376-378, res. 471-472.

114 — “1966 Side kazısına dair ön rapor”, TAD XV- 1 1966 (1968), s. 99-101, 2 res. ile birlikte.

115 — “1965 Side kazısı”, Belleten XXX, No. 119 (1966), s. 494-495.

116 — (T.K.A.A.Y.B.), Easti Archaeologici XXI, 1966 (1970), No. 1875, 2902, 3395, 3433, 3443.

117 — “Hadrianapolis”, Der kleine Bauly H'de, Stuttgart 1967, süt. 906-907.

118 — “Halikarnassos”, a.e., süt. 922-924.

119 — “Hekatonnesoi”, a.e., süt. 985-986.

120 — “Hellespontos”, a.e., süt. 1010-1012.

121 — “Herakleia (5 ve 6)”, a.e., süt. 1035.

122 — “Hiera Koine (Hierokaisereia)”, a.e., süt. 1129.

123 — “lasos”, a.e., süt. 1325-1326.

124 — “Ida (2)”, a.e., süt. 1337.

125 — “Idrias”, a.e., süt. 1341.

126 — “Idyma”, a.e., süt. 1342.

127 — “Ikarisches Meer”, a.e., süt. 1358-1359.

128 — “Ikonion”, a.e., süt. 1360.

129 — “Side kazısı [1966]”, Belleten XXXI, No. 123 (1967), s. 458-460.

130 — “Side’nin doğu şehir kapısı 1966 kazısına dair önrapor”, Belleten XXXII, No. 126 (1968), s. 127-138, 41 res. ile birlikte.

131 — “Osttor und Wafienreliefs von Side”, AA (1968), süt. 239-279, 49 res. ile birlikte.

132 — “1967 Perge kazılarına dair önrapor”, TAD XVI-1, 1967 (1968), S. 101-106, 6 res. ile birlikte.

133 — “1967 Perge kazısına dair kısa rapor”, Belleten XXXII, No. 127 (1968), s. 404-405.

134 — “1968 Perge kazısına dair önrapor”, TAD XVII - 1, 1968 (1969), s. 93-96, 24 res. ile birlikte.

135 — “1968 Kutluca kazısına dair önrapor”, TAD XVII-1, 1968 (1969), s. 105-106, 7 res. ile birlikte.

136 — “Hannibal’in mezarı”, Belleten XXXII, No. 128 (1968), s. 527-551, 43 res. ile birlikte.

137 — ‘‘Perge kazısı [1968]”, Belleten XXXIII, No. 131 (1969), s. 394-396.

138 — “İstanbul'daki ‘Burmalı Sütun’. Bugüne kadar yapılan araştırmalara toplu bir bakış”, Belleten XXXIV, No. 134 (1970), s. 189-209, 22 res. ile birlikte.

139 — “Dr.-Ing. Helmut Schläger, 1924-1969 (Nekroloji)”, Belleten XXXIV, No. 133 (1970), s. 171-175, I res. ile birlikte.

140 — “1969 Perge kazılarına dair kısa rapor”, Belleten XXXIV, No. 135 (1970), s. 487-488.

141 — “Antalya bölgesinde Perge kazıları”, Üniversite Haber-leri, Yıl I, No. 2, İstanbul 1971, s. 2.

142 — “1970 Yılı Perge kazısına dair kısa rapor”, Belleten XXXV, No. 138 (1971), s. 331-333.

143 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XXII, 1967 (1971), No. 2098, 2102, 2149, 2150, 2185, 2203, 2249, 2271, 3030, 3930, 3962.

144 — “Perge 1970”, An. St. XXI, (1971), s. 35-36.

145 — “Perge’de yapılan kazılar ve araştırmalar”, Atatürk Konferansları IV, 1970, Ankara 1971, s. 133-146, 27 res. ile birlikte.

146 — (T.K.A.A.Y.B.), Fasti Archaeologici XXIII, 1968, (1972), No. 636, 1420, 2037, 2123, 2175/6, 3260, 3884/5, 3887/8, 3893, 3904, 3916, 3937, 3958/9, 3974-3976, 3986/7.

147 — “1970 yılı Perge kazısına dair önrapor”, TAD XIX, 2, 1970 (1972), s. 169-184, 24 res. ile birlikte.

148 — “Perge 1971”, An. St. XXII, (1972), s. 52-53.

149 — “Perge 1971 yılı çalışmaları”, Belleten XXXVI, No. 143 (Temmuz 1972), s. 418-419.

150 — “Prokonnesos”, Der Kleine Pauly IV, München 1972, süt. 1163-1164.

151 —“Birinci Uluslararası Trakoloji Kongresi hakkında rapor”, Belleten XXXV, No. 144 (Ekim 1972), s. 561-563.

152 — “Zur Lage des Hannibalgrabes”, AA (1972-2), s. 257-275.

153 — “Gebze yöresinde Kutluca kubbeli mezarı ve onun Trakya kubbeli mezarları arasında aldığı yer”, Belleten XXXVII, No. 146 (Nisan 1973), s. 143-158, 1 çizelge ve 32 res. ile.

154— “Perge 1972”, An. St. XXII (1973), s. 55-57.

155 — “Perge Kazısı [1972]” Belleten XXXVIII, No. 147 (Tem-muz 1973), s. 430-433.

156 — “1971 Berge Kazısı”, TAD XX-2 , 1973 (1974), s. 143--145, 14 res. ile birlikte.

157 — “1972 Perge Kazısı önraporu”, TAD XXI, 1 (1974), s. 109-113, 28 res. ile birlikte.

158 — “Perge 1973”, An. St. XXIV (1974), s. 48-50.

159 — “Perge Kazısı 1973 çalışmaları”, Belleten XXXVIII, No. 151 (Temmuz 1974), s. 541-543.

160 — “Gemlik Tümülüs mezarı”, Belleten XXXVIII, No. 150 (Nisan 1974), s. 181-189, 26 res. ile birlikte.

161 — “Bericht über Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1957-1972”, AA XC, Helft 1 (1975), s. 49-96, 70 res. ile birlikte.

III. ELEŞTİRİLERİ

1 —Akurgal, E.; Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin 1961: Belleten XXVII'de, No. 107 (1963), s. 499-511.

2 — Hansjörg Bloesch zum 60. Geburtstag (Neuntes Beiheft zur Halbjahresschrift Antike Kunst), Bern 1973: Bellen XXXVIII’de No. 150, (Nisan 1974), s. 295-296.

3— Bossert, H. Th.; Altkreta, 3. baskı, Berlin 1937: Ülkü'de, No. 53 (Temmuz 1937), s. 399-400.

4- —Bossert, H. Th ve Zschietschmann, W; Hellas und Rom, Berlin 1936: Ülkü'de, No. 66 (Ağustos 1938), s. 570-571.

5 — Braemer, F. ; Les stèles funéraires d personnages de Bordeaux. Contribution d l'histohe de l'art provincial sous l’Empire Romain, Paris 1959: Belleten XXIV'de, No. 94 (i960), s. 303-304.

6 —Brandenstein, W.; Die Herkunft der Etrusker, Leipzig 1937 (AO 35, Heft I): Ülkü'de, No. 49 (Mart 1937), s. 64-65.

7 — Bruns, G.; Der Obelish und seine Basis auf dem Hippodrom zu Konstantinopel, İstanbul 1935: Ülkü’de, No. 45 (Kasım 1936), s. 226-228.

8— Charitonidis, S. - Kahil, L. - Ginouvès, R.; Les mosaïques de la Maison du Ménandre d Mytilène, Bern 1970: Belleten XXXIV'de, No. 136 (1970), s. 665-667.

9 — Coupel, P . ve Demargne, P.; Fouilles de Xanthos. Vol. III: Le Monuments des Néréides Vol. I-Texte, planches et photographies. Vol. II, Etudes et restitutions, Paris 1969: Belleten XXXIV'de, No. 135 (1970), s. 463-467.

10 — Dörner, F. K. - Goell, Th.; Arsameia am Nymphaios. Die Ausgrabungen in Hierothesion des Mithradates Kallinikos von 1953-1956, Berlin 1936 (1st. F. 23): Belleten XXIX'da, NO. 113 (1965), s. 199-203.

11 —Dörner, F. K.; Kommagene. Ein wiederentdecktes Königreich, 2. baskı, Böblingen 1967: Belleten XXXI'de, No. 122 (1967), s. 283-285.

12—Fasti Archaeologici, I-II (1946-1947) Annual Bulletin for Classical Archaeology I 1946 (1948), II 1947 (1949): Belleten XIV'de, No. 54 (1950), s. 289-291.

13 — Goethert, F. W. ve Schleif, H.; Der Athenatempel von Ilion, Berlin 1962: Belleten XXVIII'de, No. 111 (1964), s. 543-547.

14 — Götze, A.; Hethiter, Churriter und Assyrer, Oslo 1936: Ülkü' de No. 42 (Ağustos 1936), s. 470-471.

15 —von Graeve, Volkmar; Der Alexandersarkophag und seine Werkstatt, Berlin 1970 (Ist. F. Cilt 28): Belleten XXXVI'da., No. 141 (Ocak 1972), s. 99-106.

16 — Kleiner, G. ; Diadochkengräber. Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Joh. Wolfg. Goethe-Universität, Frankfurt/M., Wiesbaden 1963: Belleten XXVII'de, No. 106 (1963), s. 305-307.

17 — Koşay, H. Z.; Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan Pazarlı Hafriyatı, Ankara 1941: Ülkü'de, No. 100 (Haziran 1941), s. 379-381.

18 — Mamboury, E.; “Les fouilles byzantines à Istanbul et dans sa banlieue immédiate aux XIXc et XXe siècles”, Byzantion XI (1936), s. 229-283: Ülkü'de, No. 46 (Ocak 1936), s. 324-326.

19 — Metzger, H. vc Coupel, P.; Fouilles de Xanthos Cilt H. L'acropole lycienne, Paris 1963: Belleten XXVII'de, No. 110 (1964), s· 329-334.

20 — Metzger, I. R.; Eretria II. Ausgrabungen und Forschungen. Die hellenistische Keramik von Eretria, Bern 1969: Belleten XXXIII'de, No. 132 (1969), s. 595-596.

21 —von Oppenheim, Μ. Fr.; Der Tell Halaf I. Die prähis-torischen Funde, Berlin 1943: Belleten VIII’de, No. 31 (1944), s. 461-471.

22 — Schede, Μ. - Schultz, H. St.; Ankara und Augustus, Berlin 1937: Ülkü'de, No. 60 (Şubat 1938), s. 562-564.

23 — Schefold, K.; Orient, Hellas und Rom in der archäologischen Forschung seit 1939, Bern 1949: Belleten XIV’de, No. 54 (1950), s. 290291.

24 — Schefold, K.; Pompejanische Malerei, Sinn und Ideenge-schichte, Basel 1952: Belleten XVI’da, No. 63 (1952), s. 419-423.

25 — Schefold, K.; Zeugnisse griechischer Malerei, München 1956: Belleten XXI'dv, No. 81 (1957), s. 189-190.

26 — Schefold, K.; Meisterwerke Griechischer Kunst, Basel 1960: Belleten XXV’de, No. 97 (1961), s. 123-124.

27 — Schefold, K.; Klassisches Griechenland (Kunst der Welt), Baden-Baden 1965: Belleten XXXII’de, No. 128 (1968), s. 581-583.

28 — Gestalt und Geschichte. Festschrift K. Schefold zu seinem 60. Geburtstag, Bern 1967: Belleten XXXII’de, No. 125 (1968), s. 79-82.

29 — Schneider, A. Μ.; Byzanz. Vorarbeiten zur Topographie und Archäologie der Stadt, Berlin 1936: Ülkü’de, No. 58 (Aralık 1937), s. 467-478.

30 — Schneider, A. Μ. - Karnapp, W.; Die Stadtmauer von İznik (Nicaea), Berlin 1938: Ülkü’de, No. 78 (Ağustos 1939).

31 — Wiegand, Th.; Die Denkmäler als Hilfsmittel der Altertumsforschung (Handbuch der Archäologie), München 1936: Ülkü’de, No. 46 (Aralık 1936), s. 322-324.

32 —Wiegand, Theodor: Halbmond im letzten Viertel. Archä-ologische Reiseberichte. Herrausgegeben und erläutert von Gerhard Wiegand, München 1970: Belleten XXXVI’de, No. 143 (Haziran 1972), s. 389-402.

IV. ÇEVİRİLERİ

Bizans İmparatorluğu Tarihi, cilt I, Ankara 1943. (A. A. Vasiliev: Histoire de L’Empire Byzantin I adlı eserinin Fransızcasının çevirisi).