ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Kurtuluş savaşının büyük kahramanı, Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşı, Lozan Barışının yaratıcısı, ünlü devlet adamı İsmet İnönü’nün I. ölüm yıldönümü dolayısiyle Türk Tarih Kurumu, 25 Aralık 1974 Çarşamba günü saat 17’de Kurum konferans salonunda bir anma töreni düzenledi.

Başbakan Sayın Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Sayın Mevhibe İnönü ve ailesi, seçkin devlet ve siyaset adamlariyle büyük bir aydın ve halk topluluğu bu törene katıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk Kurum Başkanlığına şu yazıyı gönderdiler :

25 Aralık 1975

Sayın Ord. Prof. Enver Ziya Karal

Türk Tarih Kurumu Başkanı — Ankara

Türk devlet adamları içinde tarihî kişiliği ile mümtaz bir yer işgal eden Sayın İsmet İnönü’nün birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle, Türk Tarih Kurumu tarafından bir anma töreni düzenlenmiş olmasını, takdirle karşıladım.

Devletimizin kuruluşunda ve yönetiminde, uzun yıllar şükrana değer hizmetler ifa etmiş olan Sayın İnönü’nün aziz hâtırasını ve saygı değer kişiliğini, bütün cepheleriyle anıyor ve toplantınızda, tarihin ender yetiştirdiği bu büyük devlet adamının özelliklerini belirtme gayreti içinde olan şahsiyetlerin memleketsever duygularına katılıyorum.

FAHRİ S. KORUTÜRK

Cumhurbaşkanı