ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

H. TH. BOSSERT

Her hangi bir yanlış anlamayı önlemek üzere Belleten C. XV sayı 59 Lev. XXVII'de yayınlanmış olan haritanın, J. Garstang: Liverpool Annals of Archaeology C. XXVIII, S. 54 yanı Lev. 2'den alındığına işaret etmek isterim; esasen bu keyfiyet aynı yerde intişar eden makalemin 319 ve 328 ci sayfalarında da bilhassa tebarüz ettirilmiş bulunuyordu.