ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Uğur Ünal

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Askerî Mektepler, 20. Yüzyıl

Özet

Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma sürecinde en gözde ve etkili okulları durumunda olan askerî mektepler, bu özelliğini 20. yüzyıl başlarında da sürdürmüştür. Bu tarihlerde askerî mekteplerin en başta gelenleri İstanbul'da yer almaktaydı. Bununla birlikte vilayetlerde Osmanlı ordusunun ihtiyacını karşılayan askerî idâdî ve rüşdiyeler de bulunmaktaydı.