ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İ. KILIÇ KÖKTEN

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsü Asistanı

Özet

1944 yılı hafriyat mevsimine girerken Türk Tarih Kurumuna sunduğum ön raporda maksadımı ; orta, doğu, kuzey Anadolu mıntakalarında araştıracağım yerleri sırasiyle belirtmiştim.

Kurum bu raporun, Samsun bölgesi hariç, kalan kısımlarını aynen kabul etmişti. Şimdi burada ağır ağır ilerlemiş, görerek işlenerek bitmiş olan gezinin neticelerini bildirmeden önce raporda tesbit edilen mıntakaların hususiyetini ve tahakkuk etmiş olan tahminleri sayın okuyucularıma arzetmek isterim: