ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İ. KILIÇ KÖKTEN

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji Enstitüsü
Asistanlarından ( Ankara )

Özet

Aras vadisi dahili Kars bölgesinin hemen hemen dörtte üçünü gezdim. Coğrafi vaziyetini tetkik ve bir çok tarih öncesi ve tarihi eserlerini tesbit ettim. Evvelce Kuruma sunduğum raporda yalnız Kars platosu hakkında verilen malümat yazılı idi. Şimdi her ikisini birden kısaca toplu olarak bir daha yazıyorum. Yazımda evvela, gezi yollarımın ana hstlarını, sonra bölgenin avarızını, bitki ve iklimini izah ile, ondan sonra esas mevzuumuz olan bölgenin tarih öncesi buluntu yerlerine, arkeolojisine temas edeceğim.