ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Özet

Milli Şefimiz, Reisicümhur Ismet Inönü Dil Bayramının dokuzuncu yıl dönilmü dolayısiyle Türk milletine pek veciz bir hitapta bulunmuşlardır. Bu kıymetli hitabeyi aynen aşağıya yazıyoruz