Özet

Milli Şefimiz, Reisicümhur Ismet Inönü Dil Bayramının dokuzuncu yıl dönilmü dolayısiyle Türk milletine pek veciz bir hitapta bulunmuşlardır. Bu kıymetli hitabeyi aynen aşağıya yazıyoruz