ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Hasan Peker

Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Ancient Languages and Cultures, Istanbul/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Karkamış, Demir Çağı Mezar Steli, Anadolu Hiyeroglif Yazısı, Luvice, Alıcı Kuşlar.

Özet

Karkamış antik kenti, Fırat Nehri’nin batı kıyısında, Gaziantep (Türkiye) kentinin yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda ve Halep (Suriye) kentinin 100 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. 90 hektarın üzerinde bir alana sahip kentin kalıntılarının 55 hektarı Türkiye’de, 35 hektarı ise Suriye sınırları içerisindedir. 2011 yılından bu yana Karkamış antik kentinde, Bologna Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin kurucusu olduğu bir Türk-İtalyan ekip çalışmalara başlamıştır. Türk-İtalyan Karkamış Kazılarının 2016 sezonunda, Aşağı Saray Bölgesinde, Anadolu hiyeroglif yazılı Luvice büyük bir mezar steli parçası (KH.16.O.378) ortaya çıkarılmıştır. Stel muhtemelen MÖ. 8. yüzyılın başına (Yarri/Yariri’nin hükümdarlığına) tarihlendirilmelidir ve bir kült görevlisinin eşine aittir. Bu makalede söz konusu yazıtın edisyonu sunulduktan sonra, İmparatorluk ve Geç Hitit dönemlerinden çeşitli Anadolu hiyeroglif yazılı Luvice yazıtlardan pasajlar yeniden yorumlanırken, stelde PURUS-L375-sá olarak geçen *kummayalli(ya)s sözcüğünü yazmakta kullanılan Anadolu hiyeroglif yazısı işareti L375 ve L144 (= *521), L74, L129 ve L398 gibi ilgili işaretler için yeni değerler önerilmiştir.