ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Burcu Kurt

Istanbul Technical University, Departmen of Modern Turkish History, Istanbul/ TURKEY

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı çevre tarihi, Şehir planlaması tarihi, Osmanlı şehirleri

Özet

Bu çalışma, başta Osmanlı payitahtı İstanbul olmak üzere, kentlerin şekillenmesine çevresel ve sıhhi faktörlerin etkisini ortaya koymaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısına odaklanan makale, insan kaynaklı çevresel tahribatı, kontrolsüz kentleşme sonucu ortaya çıkan su sıkıntısını ve Osmanlı devletinin salgın tehdidi nedeniyle Belgrad, Kömürcü ve Bahçecik köylerini tahliye etme sürecini ele almaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma, Osmanlı kentleşmesinin çevresel etkilere ne ölçüde maruz kaldığına ışık tutmayı amaçlamaktadır.