Cenker Atila

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Literature, Department of Archaeology, Sivas/TURKEY,

Anahtar Kelimeler: Ahhiyawa, Ahhiyawa Sorunu, Geç Bronz Çağı, Geç Bronz Çağı Coğrafyası

Özet

Hyrozny’nin Hitit dilini çözmesinin ardından neredeyse otuz bin Hitit tabletinin çevirisi yapıldı. Bu tabletlerin yaklaşık otuz tanesinde doğrudan ya da dolaylı olarak “Ahhiyawa” krallığından ve kralından bahsediliyordu. Geç Bronz Çağı’nda bir Ahhiyawa Krallığı’nın varlığının öğrenilmesinden sonra, nerede olduğu, coğrafi sınırları, kültürü, kralı ve Ahhiyawa Kralı’nın “Büyük Kral” olup olmadığı, Hitit kralına eşit olup olmadığı konusunda bir tartışma başladı. Bugüne kadar uzmanlık olanları doğrultusunda birçok hititolog, arkeolog, filolog, protohistorian, yakın doğu uzmanı ve klasik arkeolog “Ahhiyawa Sorunu” hakkında görüşlerini bildirdi. Bu öneriler hâla bazı sorunlar içermektedir ve bundan dolayı bu çalışma hazırlanmış, “Ahhiyawa Problemi” yeniden değerlendirşmiştir.