ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

A. Afetinan

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Türkler, 29 Ekim 1923, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu, Tarih

Özet

Geçmişte Türk milleti, çeşitli coğrafi bölgelerde ve tarihlerde devletler, imparatorluklar kurmuştur. Bu devrelerde Türk medeniyetine de eserler bırakmıştır. Ancak ilk defa 29 Ekim 1923'te kurulan devlet "Türkiye Cumhuriyeti" adını almıştır.