ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mustafa Öztürk

Anahtar Kelimeler: İsmet İnönü, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Millî Mücadele

Özet

Eser, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın Sunuş yazısından sonra (s. V-VI) İçindekiler (s. VII-XI) ve yazar Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın Sunuş'u (s. XII) ile başlamaktadır. 12 ana Bölüm ile bunların pek çok alt başlıklarından meydana gelen Eser, 14 adet eki içeren Ekler (s. 523-549), Kısaltmalar (s. 551-553), Kaynakça (s. 555-564) ve karma alfabetik Dizin (s. 565-591) ile sona ermektedir.