ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

U. BAHADIR ALKIM

Özet

Milletlerarası XII. Assiriyoloji Kongresi 1-4 Temmuz 1963 tarihleri arasında Londra'da Londra üniversitesine bağlı "Doğu ve Afrika Tetkikleri" Okulunda toplandı. Mernleketimizden başka
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Batı Almanya, Belçika, Büyük Britanya, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrak, Israil, Italya, Lübnan, Papahk Enstitüsü (Roma), Suriye ve Yugoslavya'dan gelen delege ve üyelerin sayısı ı 7o'i bulmakta idi.

Memleketimizi Kongrede Prof. Dr. Tahsin özgüç (Türk Tarih Kurumu mümessili), Prof. Dr. Nimet Cozgüç (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mümessili) ve Prof. Dr. U. Bahadır Alkım (Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Istanbul Robert Kolej yüksek kısım mümessili) temsil etmekte idiler.

Kongrenin Teşkilat Komitesi aşağıdaki zevattan mürekkep bulunuyordu : Prof. C. J. Gadd (Başkan), Dr. R. D. Barnett, Dr. O. R. Gurney, Mrs. M. Hackforth-Jones, Mrs. J. V. Kinnier Wilson, Prof. Seton Lloyd, Prof. M. E. M. Mallowan, Dr. E. Sollberger ve Prof. D. J. Wisernan (Sekreter). Büyük bir düzen içinde Kongreyi yöneten Teşkilat Komitesindeki meslekdaşlarımızı tebrik etmeyi ve kendilerine içten teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir borç saymaktayız.

Toplantılarının hepsini genel oturum halinde yapan Kongrenin genel konusunu "Warfare in the Ancient Near East" (=Eski Yakın- Doğu'da savaş usûlü) teşkil etmekte idi. Çok hararetli ve verimli bilimsel tartışmalara sahne olan oturumlarda 24 bildiri okundu. Aşağıdaki satırlarda, açılış, oturumlar, milletlerarası işbirliği toplantısı, kapanış, sergiler, kabul resimleri ve geziler olmak üzere Kongre çalışmalarını yedi ayrımda özetlemeye çalışacağım :